Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemsjukvård

En god upplevd hälsa är viktigt med möjlighet till goda livsvillkor och levnadsvanor. Enligt de nationella mål som antagits av riksdagen, ska äldre ha möjligheten att leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag. Man ska kunna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och alltid bemötas med respekt, med tillgång till en god vård och omsorg.

Vid akut livshotande sjukdom eller skada kontakta alltid 112.

Kommunal hemsjukvård

Du som inte kan ta dig till vårdcentralen på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Om du har vårdbehov ska du först kontakta vårdcentralen eller 1177 för bedömning. Om det visar sig att du har behov av hemsjukvård hemma kommer du att bli inskriven i hemsjukvården.

Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet och det kan exempelvis vara:

 • medicinska bedömningar
 • såromläggning
 • medicinering
 • provtagning
 • rehabilitering och träning
 • bedömning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel

Ibland samverkar hemsjukvården och hemtjänsten, detta innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen.

När du bor på Solängens vård- och omsorgsboende är det boendet som har ansvaret för hälso-och sjukvård.

Avgifter

Kommunens högkostnadsskydd innefattar även hemsjukvård. Har du enbart hemsjukvård kostar ett besök 100 kronor, men maxbeloppet är 400 kronor per månad.

Avgift för hämtning av hjälpmedel, flyttning av fast installerade hjälpmedel samt utskrivning av intyg räknas inte in i maxtaxan utan tillkommer.

Hemsjukvård genom Regionen

Har du behov av specialiserad hemsjukvård får du den genom regionen.

Patientskada och patientförsärking

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.

 1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
 3. Felaktig diagnos
 4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag.

Du som har drabbats av en patientskada vid hälso- och sjukvård hos Ydre kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida http://www.ksfab.se/vid-skada/patientskador/ och skicka in den till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Göran Olsgatan 1

211 22 Malmö

skador@ksfab.se

 

Senaste publiceringsdatum: 2022-03-30

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen