Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

För vem gäller LSS-lagen?

För att du ska få insatser enligt LSS behöver du tillhöra någon av följande grupper som beskrivs i lagen. Det finns tre grupper som kan få hjälp av LSS. Dessa tre är följande:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd och service. Kommunen stöttar dig att hitta rätt stöd så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjilgt. Stödet kan långvarigt eller kortvarigt för dig och din familj. Ydre kommuns målsättning är att ta tillvara på dina egna resurser och utgå från din livssituation. Det som är svårare stödjer vi dig att hantera genom att kompensera för din funktionsnedsättning.

Individuellt stöd
Dina insatser planeras alltid tillsammans med dig och tar hänsyn till dina behov och önskemål. Arbete hos dig görs det med respekt för dig och ditt hem.

Personlig assistans
Du som är 65 år och yngre kan ansöka om personlig assistans för 20 timmar i veckan. Om du har ett större behov än 20 timmar i veckan kan kommunen hjälpa dig med att ansöka om assistansersättning. När din ansökan beviljas är det kommmunens personal som utför dina insatser. Du kan också själv vara arbetsgivare till din/a assistent/er. 
Om du anställer egen assistans måste du meddela detta till IVO.

Ledsagarservice
Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp med att komma ut bland vänner och andra människor. Med ledsagarservice ska du också kunna delta i fritidsaktiviteter och kulturliv.

Kontaktperson
Kontaktpersonen ska fungera som medmänniska och vän för dig som behöver hjälp med att få kontakt med andra människor, komma ut i samhället eller bara ha någon att prata med.

Avlösarservice i hemmet
Som förälder eller annan anhörig i hemmet blir du avlöst för att få vila eller göra något som du mår bra av. Insatsen sker i hemmet.

Korttidsboende utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är ett stöd som ger dig miljöombyte och umgänge med andra. Samtidigt får din familj avlösning. Du utvecklas i den takt som du behöver och verksamheten anpassas efter dina behov.

Daglig verksamhet
När du deltar i den dagliga verksamheten tränar du på att arbeta tillsammans med andra som är i samma situation som du. Vi försöker att hitta en sysselsättning som är meningsfull för dig.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen