Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende

Det finns olika möjilgheter till boende beroende om du är ung eller vuxen. Målet är alltid att individen ska ha en så trygg och självständigt liv som möjligt.

För barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar kan få bo i en annan familj, i en bostad med särskild service eller i ett elevhem i anslutning till en skola med specialinriktning på den aktuella funktionsnedsättningen.

För vuxna finns olika former av anpassat boende, gruppboende, individuellt stödboende eller annan särskild anpassad bostad.

  • Gruppboende innefattar en egen lägenhet med gemensamhetslokaler och personal dygnet runt. Bostaden hyrs på ett andrahandskontakt.
  • Individuellt stödboende är en egen lägenhet med tillgång till personal efter överrenskommelse och utrett behov. Personalen finns också tillgänglig vid oförutsedda behov. Bostaden hyrs på ett förstahandskontrakt.
  • Annan särskild anpassad bostad innebär att kommunen kan hjälpa till med att få en lägenhetet som är fysiskt anpassad utifrån det individuella behovet.

Ansökan om bostad med särskild service, LSS, skickas till kommunens LSS-handläggare.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen