Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dödsfall och begravning

När en person avlider måste vissa saker ordnas. Allt detta sköts vanligtvis av de som ingår i dödsboet. Det är den enligt lag eller testamente som har rätt till andel i ett dödsbo. Om den avlidne inte efterlämnar sig någon som ordnar med gravsättningen ska det ordnas av den kommunen där den avlidne senast var folkbokförd.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till en enjel begravning är det möjilgt att ansöka om ekonomiskt bistånd till del av kostnaden. Tänk på att det krävs att det är gjort en dödsboanmälan först. Mer information hittar du under dödsboanmälan.

Kommunens ansvar vid dödsfall

När den som avlidit saknar tillgångar eller andra närstående är det kommunen som ansvarar för att beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt stöd till begravningskostnaden.

Senaste publiceringsdatum: 2017-09-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen