Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktpersoner inom Äldreomsorgen

Anna Carlbom
Enhetschef demensboende, hemsjukvården samt dagverksamheten. Tf enhetschef hemtjänst.

Kristina Svanberg
Enhetschef särskilt boende, nattpersonal och personlig assistans. Tf enhetschef korttidsboende

Omsorgskontoret/Biståndshandläggare
Telefontider mån, tis, tors, fre mellan 08:30-09:30

Emelie Ottosson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Cecilia Rydberg
Arbetsterapeut och Medicinskt ansvarig för rehabilitering - MAR

Karin Karlsson
Färdtjänst- och avgiftshandläggare

Sabina Delimehic
Anhörigsamordnare

Solängen
För kontakt med avdelningarna/hemtjänsten/dagverksamheten på Solängen, klicka här.

Senaste publiceringsdatum: 2021-09-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen