Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemtjänst

Hemtjänstens uppgifter är att ge service till dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av hjälp och stöd i det dagliga livet.

Omfattningen av hemtjänst grundas på en bedömning av det egna behovet och kan förändras i takt med att behoven ökar eller minskar. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Insatserna ska utformas i samråd med dig och bygga på respekt för din personliga integritet och självbestämmanderätt. Inriktningen är att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hjälp och stöd från hemtjänsten kan bestå av:

  • Personlig vård
  • Tillsyn
  • Avlösning
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Städ
  • Tvätt
  • Inköp
  • Ledsagarservice

Hemtjänst är till viss del avgiftsbelagd beroende på din inkomst, läs mer om taxor och avgifter i Ydre kommun här.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-18

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen