Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende

Ydre kommun värnar om den äldres rätt att bo kvar hemma men det finns även andra alternativ inom kommunen. Här nedanför kan du läsa mer om olika boendeformer inom äldreomsorgen.

Ordinärt boende

Ordinärt boende är benämningen för att du bor kvar hemma. När du bor hemma har du möjlighet att ansöka om olika former av insatser inom hemtjänst och dagverksamhet. Även sjukvård ordinerat av Region Östergötland/Region Jönköping kan utföras i det egna hemmet.

Trygghetsboende (Industrigatan/Solängen)

Ydre har två Trygghetsboenden, ett är beläget på Industrigatan i Österbymo och det andra finns på Solängen. Trygghetsboende är byggt för dig som är 70+ år och är utrustat med gemensamt kök och värdinnor. På trygghetsboendet så har du en egen lägenhet som du hyr, du har ett eget kök men möjligheten finns att äta gemensamt med de andra boenden. Trygghetsboendet räknas som ett ordinärt boende.

Bra att veta om Ydre kommuns trygghetsboenden:

  • På Solängens trygghetsboende kan du ställa dig i kö om du är 70+ år samt har insatser från hemtjänsten. Kontakt är Enhetschef för trygghetsboende .
  • Industrigatan kan du ställa dig i kö om du är 70+ år. Kontakt är Ydrebostäder.

Korttidsboende Solängen

På Solängen så finns en avdelning för korttidsvistelse. En korttidsvistelse kan vara att du har behov att få ytterligare hjälp efter en sjukhusvistelse eller som ett stöd för anhöriga som vårdar hemma. En korttidsvistelse är ett biståndsbeslut och fattas av en handläggare på Omsorgskontoret.

Särskilt boende

Särskilt boende eller Vård- och omsorgsboende är en lägenhet som du hyr på Solängen. För att få möjlighet att flytta in på Solängen behövs ett biståndsbeslut från en handläggare. På Solängen finns personal dygnet runt, gemensamhetsutrymmen för samvaro och måltider med andra boende och möjlighet att delta i olika aktiviteter. Solängen har fyra avdelningar, varav två är demensavdelningar.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-18

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen