Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter inom äldreomsorgen

Lämna inkomstuppgift

Nytt från och med 2019-02-01 är att Ydre kommun kommer att debitera maxtaxa tills det att inkomstuppgift lämnats in.

För att kunna fastställa vad den enskilde ska betala för sina insatser måste uppgifter om ekonomiska förhållanden lämnas till Ydre kommun. Uppgifterna lämnas via blanketten ”Inkomstuppgift för beräkning av avgifter inom vård och omsorg” och ska vara kommunen tillhanda inom 14 dagar från det att blanketten skickats ut. Maxtaxa kommer att debiteras fram till det att inkomstuppgift har kommit in och registrerats hos kommunen. Avgiften regleras inte retroaktivt vid sent eller felaktigt inlämnad inkomstuppgift.

Samtycke

På blanketten för inkomstuppgift gör den enskilde ett val att antingen avstå från att lämna inkomstuppgift och därmed acceptera maxtaxa eller så lämnas både inkomstuppgift och samtycke.

Den enskilde samtycker då till att kommunen tillåts/får hämta offentliga uppgifter om individens ekonomiska situation från Försäkringskassan och Skatteverket. Övriga inkomstuppgifter måste lämnas manuellt enligt anvisning på blanketten. Inhämtande av uppgifter ger möjlighet till en individuell avgiftsberäkning.

Informationsblad och blanketter

Blanketter finns nedan eller i rutan till vänster.

Blankett inkomstuppgift för vård och omsorg Pdf, 103.8 kB.

Riktlinje för handläggning av avgifter Pdf, 203.3 kB.

Informationsblad om avgifter 2022 Pdf, 573.7 kB.

Senaste publiceringsdatum: 2022-01-10

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen