Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen i Ydre kommun

Nyheter och information från Socialförvaltningen

2021-06-18

Värmebölja

Nu när värmen är här igen är det extra viktigt att tänka på de råd som finns att följa när det är extremt varmt ute.

För alla gäller att:

 • Var uppmärksam på inomhustemperatuern
 • Uppmuntra till ökat vätsekintag
 • Ornda en sval miljö
 • Ordna svalkande åtgärder
 • Undvik fysisk ansträngning - ta det lugnt
 • Förvara läkelmedel rätt
 • Var uppmärksam : varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andingsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Mutorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.

Kontaka sjukvården för specifika råd kring just diin eller dina närståendes hälsa. Ring 1177 för sjukrådgivning.

För mer information om de råd som finns gällande värmebölja läs:

Råd för de som är i riskgrupp

Råd för de som arbetar inom vård och omsorg2021-04-01

Besök på Solängen

Alla på Solängen har nu fått båda vaccinationsdoserna och vaccination av personal har påbörjats. Men det finns en fortsatt ökad smitta i samhället och det gäller att vi hjälps åt att förebygga den tredje vågen och skydda de som inte är vaccinerade.

Vi ber att ni, då ni besöker närstående, följer våra rekommendationer:

 • Stanna hemma när du har symtom
 • Tvätta händerna ofta samt hosta och nys i armvecket
 • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
 • Rekommenderar användning av munskydd och handsprit, finns vid ingångarna
 • Dörrarna är fortfarande låsta, ring på klocka vid besök
 • Begränsat antal personer som besöker (2 personer per lägenhet, vid fler besökare bokas samlingssalen med hjälp av personal)
 • Om du vill ta med din närstående utanför Solängen är de allmänna rekommendationerna att man inte ska umgås med andra än de man normalt umgås med och inte i stora sällskap
 • Vid bilåkning rekommenders att man inte sitter bredvid varandra utan att den som är passagerare placeras i baksätet
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att undvika besök i butiker, restauranger och linknande.

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och farlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna!

Håll i, håll ut och håll avstånd!

Ta ditt ansvar och var en del av lösningen!

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!

//

Camilla Tjäder

Socialchef


2021-02-26

Besök på Solängen

Från och med i dag 26 februari är avrådan från besök på Solängen upphävt. Alla på Solängen har nu fått båda vaccinationsdoserna och vaccination av personal har påbörjats. Men det finns en fortsatt ökad smitta i samhället och det gäller att vi hjälps åt att förebygga den tredje vågen och skydda de som inte är vaccinerade.

Vi vädjar att om du väljer att besöka din närstående ber vid dig följa våra rutiner:

 • Stanna hemma när du har symtom
 • Tvätta händerna ofta samt hosta och nys i armvecket
 • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
 • Rekommenderar användning av munskydd och handsprit, finns vid ingångarna
 • Dörrarna är fortfarande låsta, ring på klocka vid besök
 • Begränsat antal personer som besöker (2 personer per lägenhet, vid fler besökare bokas samlingssalen med hjälp av personal)

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och farlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna!

Håll i, håll ut och håll avstånd!

Ta ditt ansvar och var en del av lösningen!

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!

//

Camilla Tjäder

Socialchef


2020-12-18

Vi avråder fortsatt från besök på Solängen

Vi har fortsatt ökad smitta i samhället. Folkhälsomyndigheten avråder från umgänge med de vi inte brukar träffa. För att värna om våra sköraste äldre avråder vi från fortsatt besök på Solängen. Detta för att minska riskerna för smittspridningen.

Om du ändå väljer att besöka din närstående ber vi dig följa våra rutiner:

 • Begränsat antal personer som besöker (2 personer)
 • Håll avstånd
 • Du ska vara frisk och symptomfri
 • Vid osäkerhet kontakta gärna personalen

Vaccination planeras påbörjas i början av nästa år och då ser vi en ljusning.

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och farlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna. Läs mer information https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/

Håll i, håll ut och håll avstånd!

Ta ditt ansvar och var en del av lösningen!

Tillsammans bromsar vi smittspridningen!

//

Camilla Tjäder

Socialchef


På grund av skärpta råd avråder vi från besök på Solängen

Under torsdagen den 29 oktober meddelade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland att råden utifrån covid-19 i länet kraftigt skärps. Beslutet gäller från den 29 oktober till och med den 13 december 2020, men kan förlängas. Från socialförvaltningen avråder vi nu från eventuella besök på Solängen med hänvisning till detta.


Med anledning av förändringar vad gäller restriktioner för riskgrupper och personer 70+

Då folkhälsomyndighetens rekommendationer till hela befolkningen fortfarande är att hålla ett avstånd på 2 meter till individer vi inte umgås nära med på daglig basis så kvarstår Ydre kommuns restriktioner inom Solängen

 • Besök enbart i lägenhet och max 2 personer samtidigt
 • Gå direkt till lägenheten
 • Då vädret tillåter kan besök med fördel ske utomhus
 • Då det inte går att hålla detta avstånd vid färd i bil, vid sjukhusbesök och liknande hjälper vi till med sjukresa eller färdtjänst.
 • Stanna hemma om du har förkylningssymtom av någon typ
 • Tvätta händerna
 • Använd handspriten vid våra entréer

Vi tackar för er förståelse att dessa restriktioner är till för att skydda era närstående från undvikbar smitta.

Ledningsgruppen ÄO


Besöksförbud på Solängen upphävt

Från och med i dag 1 oktober är besöksförbudet på Solängen upphävt men med vissa restriktioner. Det här kan du göra för att förebygga smittspridning av covid-19:

 • Stanna hemma när du har symtom
 • Tvätta händerna ofta
 • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt
 • Fråga personalen

För mer information läs här Pdf, 239.5 kB.

Utifrån coronapandemin är det viktigt att all personal och alla besökare håller avstånd. Därför är det av stor vikt att all personal och besökare inte samlas i korridorer och allmänna utrymmen, vi tänker främst på Solängen. Ytterligare information finns i följande informationsblad läs här Pdf, 159.8 kB.

Mer inforamtion kan fås av personalen på Solängen.

Ledningsgruppen ÄO


Besöksförbud på Solängen

Från och med idag måndag den 23 mars är det besöksförbud på Solängen. Skälet är:

 • Att Regionens enhet för smittskydd rekommenderar alla äldreboenden i Östergötland att införa besöksförbud, undantag för dem som är i livets slutskede.
 • Att vi måste sträva efter att minimera smittspridning.
 • Att vi själva måste hålla oss smittfria så långt vi kan så vi inte riskerar att få en allt för hög sjukfrånvaro som drabbar våra äldre och även vår egen personal i form av allt för hög arbetsbelastning.

Idag är vården av samhällets mest sårbara personer, äldre och/eller dem med svår sjukdom, väldigt hårt utsatt och vi måste därför så långt som möjligt försöka dela arbetsbördorna oss emellan så jämt det går och därigenom undvika att någon blir sjuk på grund av för hög arbetsbelastning. Hoppas att alla respekterar detta.

Jens Samuelsson
Socialchef


Om Socialförvaltningen

Alla människor kan ibland behöva stöd i vardagen. Stödet kan vara akut, under en kortare period eller sträcka sig över en längre tid. Målsättningen för Socialtjänten i Ydre är att finnas som en trygghet för kommunens invånare. Alla medborgare oavsett livsförutsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Socialförvaltningen vilar på värdegrunden om respekt - att ha individen i fokus, engagemang - intresset för uppdraget och se möjligheterna, ansvar - vi arbetar tillsammans mot samma mål och professionellt bemötande - mot varje persons individuella behov och integritet.

Här kan du läsa om det stöd och verksamheter som Ydre kommun kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna.

Senaste publiceringsdatum: 2021-10-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen