Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen i Ydre kommun

Nyheter och information från Socialförvaltningen

Besöksförbud på Solängen

Från och med idag måndag den 23 mars är det besöksförbud på Solängen. Skälet är:

  • Att Regionens enhet för smittskydd rekommenderar alla äldreboenden i Östergötland att införa besöksförbud, undantag för dem som är i livets slutskede.
  • Att vi måste sträva efter att minimera smittspridning.
  • Att vi själva måste hålla oss smittfria så långt vi kan så vi inte riskerar att få en allt för hög sjukfrånvaro som drabbar våra äldre och även vår egen personal i form av allt för hög arbetsbelastning.

Idag är vården av samhällets mest sårbara personer, äldre och/eller dem med svår sjukdom, väldigt hårt utsatt och vi måste därför så långt som möjligt försöka dela arbetsbördorna oss emellan så jämt det går och därigenom undvika att någon blir sjuk på grund av för hög arbetsbelastning. Hoppas att alla respekterar detta.

Jens Samuelsson
Socialchef


Om Socialförvaltningen

Alla människor kan ibland behöva stöd i vardagen. Stödet kan vara akut, under en kortare period eller sträcka sig över en längre tid. Målsättningen för Socialtjänten i Ydre är att finnas som en trygghet för kommunens invånare. Alla medborgare oavsett livsförutsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Socialförvaltningen vilar på värdegrunden om respekt - att ha individen i fokus, engagemang - intresset för uppdraget och se möjligheterna, ansvar - vi arbetar tillsammans mot samma mål och professionellt bemötande - mot varje persons individuella behov och integritet.

Här kan du läsa om det stöd och verksamheter som Ydre kommun kan erbjuda barn, ungdomar och vuxna.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-23

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen