Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt handhar förvaltningen av de kommunens angelägenheter som icke tillkommer eller har uppdragits åt annan nämnd.

Kommunstyrelsen ansvarar för all kommunal verksamhet såsom barnomsorg och utbildning, social verksamhet, fastighetsförvaltning och teknisk försörjning, administration med mera.

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglementet.


Senaste publiceringsdatum: 2022-02-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen