Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nämndorganisation

Kommunens nämndorganisation


Kommunstyrelsen ansvarar för driften av all kommunal verksamhet såsom till exempel barnomsorg, utbildning och äldrevård, kulturverksamhet, fritidsfrågor och miljövård. Kommunstyrelsen har 7 ledamöter och 7 ersättare.


Det finns också två myndighetsnämnder — Myndighetsnämnd för socialtjänst och skola samt Myndighetsnämnd för byggnation och miljö vilka skall besluta i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot enskild inom respektive område. Dessa nämnder har fem ledamöter och fem ersättare vardera.


Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skall styra verksamheten med direktiv och mål.

 
Verksamheterna har ett tydligt resultat- och utförandeansvar samt befogenheter att inom ramen för de politiska direktiven besluta om detaljer i hur verksamheterna skall bedrivas. Verksamhetscheferna har ansvar för personalfrågor, ekonomi, utförande och verkställighet.
 
Taxor och avgifter, mål, riktlinjer och verksamhetsdirektiv samt budget för verksamheterna beslutas alltid av kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Politisk organisation beslutad 2015.pdf Pdf, 18.1 kB. 18.1 kB 2019-02-13 11.21
Senaste publiceringsdatum: 2022-03-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen