Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår organisation

Kommunens organisation är uppdelad i en förvaltningsorganisation och en politisk organisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, revisorer och överförmyndare. Därtill har kommunen två bolag som ingår i organisationen; Ydrebostäder AB och VÖKBY Bredband AB.

I förvaltningsorganisationen ingår tre förvaltningar. Förvaltningsorganisationen leds av en kommunchef Charlotte Gremar Engdahl. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med ansvar för styrning och ledning av förvaltningsorganisationen. Kommunchefen utses av kommunstyrelsen.

Ydre kommun har även valt att lösa vissa kommunala uppgifter tillsammans med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i kommunalförbund.

Klicka här så hittar du kommunens förvaltningsorganisation.


Förvaltningar / Verksamheter

Övergripande chef Charlotte Gremar Engdahl

Barn- och utbildningsförvaltningen

Grundskola
Förskoleklass
Grundsärskola
Fritidshem
Förskola
Kulturskola
Gymnasium
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Studie- och yrkesvägledning

Förvaltningschef är skolchef Petra Sand.

Socialförvaltningen

Äldre- och handikappomsorg
Hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration

Förvaltningschef är socialchef Camilla Tjäder.

Kommunledningsförvaltningen är uppdelad i 4 områden

område 1:

Kansli
Näringsliv
Kommunikation
HR
Turism
Folkhälsa
Krisberedskap- och säkerhetsarbete
Räddningstjänst
Bredband

Förvaltningschef är Charlotte Gremar Engdahl

område 2:

Ekonomi / Upphandling - Chef Jonas Arpzell
Kultur / Bibliotek / Fritid - Chef Christine Åhström

område 3, Tekniska:

Fastigheter
Lokalvård
Kost
VA/renhållning

Förvaltningschef VD Ydrebostäder Pär Hellman

område 4, Samhällsbyggnad:

Samhällsplanering
Bygglov
Naturum
Miljö- och hälsoskydd
Naturum
Trafik

Förvaltningschef Samhällsbyggnadschefen Joakim Ekström


Senaste publiceringsdatum: 2022-03-09

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen