Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förvaltningsorganisation

Kommunens organisation är uppdelad i en förvaltningsorganisation och en politisk organisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, revisorer och överförmyndare. Därtill har kommunen två bolag som ingår i organisationen; Ydrebostäder AB och VÖKBY Bredband AB.

I förvaltningsorganisationen ingår fyra förvaltningar. Förvaltningsorganisationen leds av en kommunchef Anne Charlotte Gremar Engdahl. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman med ansvar för styrning och ledning av förvaltningsorganisationen. Kommunchefen utses av kommunstyrelsen.

Ydre kommun har även valt att lösa vissa kommunala uppgifter tillsammans med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i kommunalförbund.

Här nedan hittar du kommunens förvaltningsorganisation.

Kommunens förvaltningsorganisation 2019 Pdf, 30.3 kB.

Förvaltningar

Kommunen har en så kallad förvaltningsorganisation. Det är den politiska organisationen som styr de anställda i förvaltningarna. I de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar och arbetar med barn- och utbildningsfrågor inom skola och barnomsorg.

Förvaltningschef är skolchef Petra Sand.

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen arbetar med frågor som främst rör kommunens ekonomi, administration/kansli, information samt service och personalfrågor.

Förvaltningen servar och stöttar också de förtroendevalda i besluts- och beredningsarbetet. Räddningstjänsten finns också under denna förvaltning.

Inom förvaltningen hanteras även turist- och näringslivsfrågor samt kultur- och fritidsfrågor inklusive bibliotek.

Förvaltningschef är kommunchef Anne Charlotte Gremar Engdahl

Biblioteks- och kulturchef är Christine Åström

Ansvarig för fritidfrågor är Helena Eklöf

Turismansvarig är Monica Kastensson

Näringslivsstrateg, tillförordnad Pär Fransson

Teknisk förvaltning
Tekniska förvaltningen driver kommunens alla kök på skolor och äldreboende. Städning och förvaltning av kommunens lokaler ingår i verksamhetsområdet. Vidare svarar förvaltningen för trafikfrågor, utbyggnad av nya bostads- och industriområden samt försäljning av industri- och bostadstomter.

Förvaltningen svarar för vatten och avlopp i kommunens samhällen samt renhållning i hela kommunen. Fjärrvärme finns i Österbymo.

Inom förvaltningen hanteras även bygglovsfrågor samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Det är hit du vänder dig om du exempelvis vill söka bygglov, anmäla att du ska installera en värmepump eller ordna avlopp. Här görs också de översikts- och detaljplaner som bland annat styr markanvändningen i kommunen. Förvaltningen ansvarar även för kommunens kartmaterial och bredbandsfrågor.

Förvaltningschef är tillförordnad teknisk chef Anne Charlotte Gremar Engdahl.

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen arbetar med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och integration- och arbetsmarknadsfrågor.

Förvaltningschef är socialchef Camilla Tjäder.


Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen