Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Donationsfonder i som förvaltas av Ydre kommun

  • Ydre sociala samfond
  • Ydre kommuns samfond för grundskolan
  • P A Reuterswärds fond
  • J V Janssons gåvofond
  • Kammarherre Rääfs minnesstensfond
  • Hildur Leeks fond                                                                                             

Nedan följer en kort beskrivning av varje fond:
 

Ydre kommuns samfond för grundskolan 

Fonden utgör en sammanslagning av ett större antal fonder. Fonden bildades 1993 efter beslut av kammarkollegiet.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att delegera utdelning ur fonden till dess barn- och utbildningsutskott. 

 

Ydre Kommuns sociala samfond 

Fonden utgör en sammanslagning av ett större antal fonder. Fonden bildades 1993 efter beslut av kammarkollegiet.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att delegera utdelning ur fonden till dess omsorgsutskott. 

 

J V Jaenssons gåvofond 

Utdelning ur fonden sker till de mödrar mantalsskrivna i Norra Vi socken som under året fått barn.  
Donatorn bodde i Hermannebo i Norra Vi. Fonden är till sitt kapital den största som kommunen förvaltar.  

Kommunstyrelsen har beslutat att delegera utdelning ur fonden till dess omsorgsutskott.

 

PA Reuterswärds fond 

Utdelning ur fonden sker till ungdomar mantalsskrivna i Ydre och som efter den obligatoriska grundskolan studerar sista året inom gymnasiala agrara utbildningar eller hantverksutbildningar.  
Ursprungligen avsåg fonden endast studerande från Asby udde men detta ändrades genom beslut i kammarkollegiet 1992.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att delegera utdelning ur fonden till dess barn- och utbildningsutskott.

 

Kammarherre Rääfs minnesstensfond 

Avkastningen används för att bekosta skötseln av minnesstenen på Österbymo torg.
 
Marken runt minnesstenen utgör en egen (helt rund) fastighet.
 
Medlen disponeras av kommunens tekniska förvaltning  

 

Hildur Leeks Fond

Utdelning ur fonden sker till ändamål som gagnar de boende på Solängen i Österbymo.  
Fonden tillkom 1980 efter testamentariedonation från Hildur Leek, Rydsnäs.
 
Kommunstyrelsen har beslutat att delegera utdelning ur fonden till dess omsorgsutskott. 

 
Ansökningsförfaranden 
Inget särskilt ansökningsförfarande tillämpas för någon av fonderna. Kommunens förvaltning framlägger, till de beslutande förtroendevalda, årligen förslag till utdelning.
 

 

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen