Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vision och inrikningsmål

                             

för Ydre Kommuns verksamhet och påverkansarbete gällande från 2015.

A. Vision:

Ydre – det attraktiva alternativet

Detta innebär att leva, bo och verka i Ydre ska upplevas som hög livskvalitet

B. Inriktningsmål:

1. Kommunövergripande

 1. Ydre Kommun ska bedriva en resurseffektiv förvaltning
 2. Ydre Kommun ska vara en lärande organisation
 3. De anställdas initiativ och ansvarstagande ska uppmuntras
 4. Alla anställda ska känna delaktighet och inflytande

2. Barn & Utbildning

 1. Alla barn och elever ska känna trygghet
 2. Alla barn och elever ska utveckla en förståelse för demokrati och alla människors lika värde
 3. Alla barn och elever ska utvecklas kunskapsmässigt
 4. Alla elever ska vara godkända i alla ämnen och fullfölja en gymnasieutbildning
 5. Andelen elever från Ydre som studerar vid eftergymnasiala utbildningar ska öka

3. Socialtjänst & Omsorg

 1. Verksamheten ska erbjuda en modern och god omsorg för individen
 2. Individens självständighet ska stödjas och uppmuntras

4. Samhälle

 1. Ydre Kommuns tjänster ska ha en hög kvalitet och närhet
 2. Ydre Kommun ska bidra till en hållbar miljö
 3. Ydre Kommun ska arbeta för att infrastruktur såsom kollektivtrafik, el, tele-kommunikation, vägar, bredband, vatten- och avfallstjänster har en hög kvalitet
 4. Ydre Kommun ska verka för att främja ett livskraftigt lokalt näringsliv
 5. Ydre Kommun ska främja ett rikt kulturliv
 6. Ydre Kommun ska stödja enskildas och föreningars engagemang i bygdens utveckling  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2014-04-14 § 74 dnr 2014/0104. Grundat i styrelsens seminarier i januari-mars 2014 och den utsedda arbetsgruppens bearbetningar.
  Antaget av kommunfullmäktige 2014-06-30 § 36 och sedan redigerat p 4.3 ”IKT” utbytt mot bredband)
  //pf 2014-09-11


Senaste publiceringsdatum: 2019-01-15

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen