Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmänhetens frågestund

I anslutning till varje sammanträde i kommunfullmäktige utom vid sammanträdet i december har kommunens invånare möjlighet att ställa frågor om kommunal verksamhet till de förtroendevalda.

Frågorna ska vara skriftliga och lämnas till kommunledningsförvaltningens kansli senast 5 arbetsdagar före sammanträdet.

Ordföranden i kommunfullmäktige beslutar efter samråd med vice ordföranden hur frågestunden ska genomföras och kallar de förtroendevalda eller tjänstepersoner hos kommunen som behövs för att lämna svar.

Kontaktperson Anne Charlotte Gremar Engdahl, kommunchef kan nås via e-post: charlotte.gremar-engdahl@ydre.se eller telefon 070-301 93 13

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-13

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen