Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygghetsboendet i Österbymo  

Informationsfolder

Här kan du se vår folder om Trygghetsboendet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folder trygghetsboende.pdf Pdf, 15.2 MB. 15.2 MB 2011-06-02 11.46
Klicka på bilderna så blir de större

Entré till trygghetsboendet

Så här bottenvåningen ut

Så här ser våning 1 trappa upp ut

Här är du på väg till gemensamhetsutrymmet

Det blir 8 treor, 8 tvåor och 8 ettor

Hygienutrymme

Toalettstol och tvättställ är vägghängda och justerbara i höjd. Ideén med utformningen av hygienutrymmena är framtagna av norska sjukgymnaster, arbetsterapeuter, industridesigners och arkitekter.
Utrustningen och utformningen är gjord så att du ska kunna klara dig själv i ditt eget hem utan hjälp.

Trygghetsboende

Äldreboendelegationen föreslog i sitt slutbetänkande att en ny lag inrättas som ger kommunerna befogenhet att utan prövning enligt Socialtjänstlagen inrätta och tillhandahålla trygghetsbostäder.

Ydrebostäder AB har beviljats statligt stöd till ombyggnation av Ydrehus 8 och 9.

Det finns möjlighet att ställa sig i kö till boende här. Ring 0381-66 12 01 eller skriv till ydrebostader@ydre.se

Ombyggnationen beräknas vara klar för inflyttning den 1 november 2011.

 

Information om boendeformer för äldre


 
• Seniorboende — fritt för fastighetsägaren att reglera vilka som får bo i bostäderna. Ansökan om bostad görs till respektive fastighetsägare. Det ingår inte några insatser från socialtjänsten med automatik i ett seniorboende. Om någon person behöver stöd kan ansökan om hemtjänst göras hos kommunens biståndshandläggare som utreder och prövar om behov finns.
 
Trygghetsboende — för Ydre kommuns trygghetsboenden på Solängen och på Industrigatan gäller att bostäderna upplåts till personer över 70 år. Det finns gemensamhetsutrymmen för måltider och samvaro och en värd/värdinna finns tillgänglig några timmar dagligen för att hjälpa till med aktiviteter och måltider. Ansökan om bostad i trygghetsboende i Ydre kommun görs till Ydrebostäder på telefon 0381-661201. Det ingår inte några insatser från socialtjänsten med automatik i ett trygghetsboende. Om någon person behöver stöd kan ansökan om hemtjänst göras hos kommunens biståndshandläggare som utreder och prövar om behov finns.
 
Särskilt boende — alla kommuner har skyldighet utifrån socialtjänstlagen att ha särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättningar. I Ydre kommun finns det ett särskilt boende — Solängen i Österbymo. Ansökan om plats på särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare som utreder och prövar om behov finns. Det finns totalt fem avdelningar för särskilt boende på Solängen varav två är särskilda demensboenden.

Vill du veta mer

Kontakta Louise Tollemark på telefon 0381-66 12 01 eller e-post louise.tollemark@ydre.se

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen