Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygga nytt

Vill du bygga ett hus i Ydre?

Att få fram attraktiva tomter, prisvärda husmodeller och bra lånevillkor är målet med projektet Bygga nytt i Ydre. Det är kommunen, Kinda-Ydre Sparbank och husväggstillverkaren Träullit som driver projektet. Tanken är att markägare och företag inom bygg, måleri, VVS, energi, mark och trädgård också kommer med i samarbetet.

Projektets mål är att tillskapa 75 tomter på landsbygden och att det byggs 8 nya hus per år under perioden 2013-2018. Det kan vara hus om ca 120 kvm bostadsyta som produceras lokalt till en låg produktionskostnad och som får en låg energiförbrukning.

I LIS-områden Pdf, 21.5 MB. (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) finns möjlighet till viss byggnation i attraktiva lägen nära sjöar. Är man intresserad av mark på landsbygden och i strandnära lägen är det i huvudsak privatägd mark som kommer i fråga. Redan idag har kommunen mark tillgänglig för exploatering i tätorterna.

I Ydre finns ett stort kunnande kring byggnationer, inredning och trädgårdsplanering. I projektet kan flera parter samlas för att skapa ett attraktivt boende anpassat till platsens förutsättningar och nybyggarens önskemål.

Kommunen svarar för samordning och sammanhållning av projektet. Där detaljplaner behövs är det kommunen som svarar för myndighetsåtagandena enligt plan- och bygglagen. Planläggning kan ske genom planöverenskommelse där kommunen upphandlar planförfattare eller genom markägarens försorg. Träullit AB tillverkar anpassade hus efter önskemål. De lokala byggföretagen och entreprenörerna svarar för genomförande. Kinda-Ydre Sparbank svarar för finansiella bedömningar och lösningar.

Ydre kommun ansvarar för samordning och ledning av projektet. Kommunen hanterar den fysiska planeringen, kontakterna med markägare, samordnar parterna, planerar marknadsföringen och leder projektet framåt.

Kontaktpersoner för Bygga nytt i Ydre är

Ydre kommun: Joakim Ekström joakim.ekstrom@ydre.se eller 0381-66 12 00

Kinda-Ydre Sparbank: Leif Ihreskog leif.ihreskog@kindaydresparbank.se eller 0494-794 04

Träullit AB: Bengt Rääf  bengt@traullit.se eller 0381-601 14

LIS-områden

Senaste publiceringsdatum: 2022-02-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen