Hem

Jag vill:  *
Multiple selection






Vilken verksamhet gäller det?
Multiple selection







Namnuppgifter
User information







Koppling till kommunen:
Multiple selection



Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig (glöm inte att lämna kontaktuppgifter om du vill att vi ska kontakta dig)
Multiple selection




Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Synpunkter som kommer till Ydre kommun är en allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.
Senaste publiceringsdatum: 2014-08-14

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen