Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vänortsutbyte

Ydre kommun har sedan många år ett vänortsutbyte med Tohmajärvi kommun i Finland.

Tohmajärvi, i Norra karelens län, i Finland är Ydres vänort sedan flera år tillbaka. Mellan vänorterna sker ett erfarenhets- och kunskapsutbyte genom studiebesök och enskilda kontakter i särskilda frågor.

Representanter för Ydre kommun var på besök i Tohmajärvi kommun sommaren 2012.

Information om Tohmajärvi finns på www.tohmajarvi.fi

Representanter från Ydre kommun besökte kommunhuset i Tohmajärvi kommun där Lena Väistö, kommunstyrelsens ordförande och Olli Riikonen, kommunchef tar emot.


Representanter från Tohmajärvi kommun besökte  Ydre kommun under några dagar i juili 2015.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-11

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen