Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ydres vänort i USA

Ydre kommun har en vänort — eller ett vänortsområde — i USA.
 
I CARVER COUNTY som ligger i staten Minnesota bor idag cirka 90 000 människor — många av dem svenskättlingar.
Ett county i USA är ett område (inom en delstat) med egen administration och politisk styrning. I Minnesota finns inte mindre än 87 counties. Carver County har fått sitt namn efter en forskningsresande, som hette Jonathan Carver och som levde på 1700-talet.

För några år sedan framfördes från Carver County ett önskemål att få upprätta ett vänortsförhållande med Ydre kommun — att få Ydre som “Sister County". Formella ja-beslut har fattats av båda parter. 
 
Många personliga kontakter har skapats mellan Ydrebor och invånare i Carver County genom Andrew Petersonsällskapets omfattande verksamhet och samarbete med motsvarande förening i det område där Andrew Peterson och andra från Ydre en gång “settlade“ och levde. Enskilt och i grupper har medlemmar i Andrew Petersonsällskapet besökt sitt vänortsområde, skaffat material för forskning och bokutgivning och även gjort reparationer på ett av husen på Andrews farm. Besök har ägt rum åren 2004, 2006, 2007 och 2010.
 
Resorna till svenskbygderna i Minnesota har också medfört besök av amerikanska vänner här i Ydre. Bland dem är Carver County Commissioner Randy Maluchnik med fru.

Andrew Petersonsällskapet på besök hos Carver County Commissioner Randy Maluchnik

Medlemmar ur Andrew Petersonsällskapet på besök hos Randy Maluchnik, Carver County Commissioner.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-09

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen