Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Historiebeskrivning

Kommunvapnet har hämtat sin förebild från ett av Ydre härads äldsta kända sigill. Sigillet finns från år 1555 och föreställer de båda Sundsjöarna med sundet mellan dem. Här var den gamla mötesplatsen och tingsplatsen där idag Sunds kyrka, byggd 1794/95, ligger.
Ydre härads tre äldsta sigill; det äldsta bär årtalet 55 (1555); det andra, vars första kända avtryck är från 1578, synes alltså redan ha använts under 1500-talet; det yngsta från år 1752 användes ännu i häradsrättens kansli. Bilderna äro fotograferade efter L. F. Rääfs litografier och sigillen i tredje delen av hans ydrebeskrivning. Hämtat ur Thure Filén, Ydreboken 1960, sidan 32.
Ydre Kompani, förordnat genom Karl XI:s indelningsverk, skapade sig en vapensköld som tros vara från 1700-talets slut. Vapenskölden knyter an till sigillen med de båda Sundsjöarna. En kopia av denna sköld finns idag på kommunbiblioteket i Österbymo.
Senaste publiceringsdatum: 2019-06-25

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen