Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vägnätet

Länsvägar

Ydre kommun trafikeras av två  större länsvägar.

  • Länsväg 131 Österbymo - Tranås
  • Länsväg 134 KIsa -Österbymo- Eksjö

Trafikverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet. Därutöver finns det kommunala vägar, framförallt i tätorter, och enskilda vägar som sköts av enskilda väghållare. 

Trafikverkets ansvar är uppdelat i driftområden och Ydre kommun tillhör två driftområden under Trafikverket:

  • Driftområde Eksjö (väg 131 och väg 134 väster om Österbymo)
  • Driftområde Kisa  (väg 134 öster om Österbymo)

Frågor eller synpunkter på Trafikverkets vägnät ställer du till:

Trafikverkets kundtjänst, för järnvägs-, väg- och färjefrågor tfn: 0771-921 921 
Öppettider: alla dagar dygnet runt.

Läs mer om Trafikverket www.trafikverket.se

Gator

Kommunen är ansvarig för väghållningen i tätorterna. Ansvarig tjänsteman på kommunen är Urban Tordsson, teknisk chef  telefon 0381-66 12 34, mobiltelefon 070-302 07 61.


Länsväg 131 Österbymo- Tranås

Senaste publiceringsdatum: 2019-06-25

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen