Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vägnätet

Länsvägar

Ydre kommun trafikeras av två  större länsvägar.

  • Länsväg 131 Österbymo - Tranås
  • Länsväg 134 KIsa -Österbymo- Eksjö

Trafikverket ansvarar för skötseln av det statliga vägnätet. Därutöver finns det kommunala vägar, framförallt i tätorter, och enskilda vägar som sköts av enskilda väghållare. 

Trafikverkets ansvar är uppdelat i driftområden och Ydre kommun tillhör två driftområden under Trafikverket:

  • Driftområde Eksjö (väg 131 och väg 134 väster om Österbymo)
  • Driftområde Kisa  (väg 134 öster om Österbymo)

Frågor eller synpunkter på Trafikverkets vägnät ställer du till:

Trafikverkets kundtjänst, för järnvägs-, väg- och färjefrågor tfn: 0771-921 921 
Öppettider: alla dagar dygnet runt.

Läs mer om Trafikverket www.trafikverket.se

Asfaltering i sommar

Underhåll av vägar och järnväg är en stor del av Trafikverkets arbete att tillhandahålla infrastruktur till hela Sverige. Arbete med asfalt är en del av helheten, och det här är vår berättelse om Annsofie asfalt.

Läs mer här om asfaltering i vårt län i sommar

Gator

Kommunen är ansvarig för väghållningen i tätorterna. Ansvarig tjänsteman på kommunen är Oscar Lunnbäck, telefon 0381-66 12 23, mobiltelefon 070-396 12 23.


Länsväg 131 Österbymo- Tranås

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen