Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arkiv

Allmänt
Kommunarkivet utgör kommunens minne där allt väsentligt sparats. Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för arkivtjänsten och skall utöva tillsyn över övriga nämnder hur de sköter arkivarbetet.

Arkivarie är Monica Länsberg, kontaktas på telefonnummer 0472-39 01 71 eller
e-post monica.lansberg@sydarkivera.se

I Ydre finns det två arkiv

  • Kommunens centrala arkiv

Kommunens centrala arkiv finns på Kommunkontoret. I detta arkiv finns bevarat alla de handlingar som enligt antagna arkivregler skall sparas för framtiden. I detta arkiv finns handlingar som berör all kommunal verksamhet från de tidigare kommunerna Torpa, Asby, Sund, Västra Ryd, Svinhult och Norra Vi fram till och med 1951 samt för den sammanslagna kommunen Ydre från 1952. Arkivet utökas efterhand som nya handlingar tillförs från olika nämnder.

  • Ydre Lokalhistoriska arkiv (YLA)

Ydre Lokalhistoriska arkiv är beläget under Läkarstationens lokaler. Arkivarie finns i Ydre kommun, torsdagar ojämna veckor eller enligt överenskommelse. Avvikelser kan förekomma. För besök kontakta arkivarie eller kommunens växel, tel 0381-66 12 00.

Här finner du en informationsbroschyr samt leveransblankett till YLA Pdf, 54.4 kB.

Senaste publiceringsdatum: 2021-02-23

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen