Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Angående situationen i Ukraina

På grund av kriget i Ukraina är många människor på flykt.
Ydre kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och är redo att ta emot flyktingar som kommer hit.
Här finns information om vad Ydre kommun gör kopplat till situationen i Ukraina. Här samlar vi även relevanta länkar om omvärldsläget och information om vart du kan vända dig för att hjälpa till som frivillig och för att få stöd med att hantera stress och oro.

Särskild stab under kommunledningen
Kommunledningen har tillsatt en särskild stab med syfte att förbereda kommunen för olika scenarier kopplat till flyktingströmmar, samt att samordna kommunens olika verksamheter. Det kan till exempel handla om att se över lokalfrågan, ifall det finns behov av att ta emot många flyktingar, och att samordna resurser. Det är viktigt att planera inför olika scenarier eftersom kommunen då står bättre rustad beroende på hur situationen utvecklar sig.

Ydre kommun erbjuder 130 akutplatser
Som svar på förfrågan från migrationsverket har Ydre kommun erbjudit sig att anordna 130 akutplatser för flyktingar med kort varsel. Detta är platser som kommer att anordnas i fastigheter som kommunen själva har tillgängliga. Kommunen har inte möjlighet att i detta läge nyttja privata boendealternativ. Däremot kommer det att finnas ett stort behov av stöd från civilsamhället för att snabbt kunna iordningsställa platser i kommunal regi. Det är tack vare det stora engagemang i civilsamhället, som kommunen är trygg med att erbjuda så här många platser.

Så kan du hjälpa till
Det finns ett stort engagemang i kommunen för att hjälpa till i detta akuta läge. För att hjälpen ska komma till nytta är det viktigt att vi får rätt hjälp på plats vid rätt tidpunkt. I närtid ser vi att behov kan uppkomma i form av sängkläder, sängar och madrasser. Det du som vill hjälpa till redan kan göra idag är att inventera, tvätta och göra rent det du kan skänka. Det är också bra om du följer kommunen på sociala medier eller på hemsidan där vi kommer att kommunicera behov och ordning för inlämning/hämtning.

Kommunen samordnar också den hjälp som kommuninvånare erbjuder i form av bostad eller sängplats åt ukrainska flyktingar som eventuellt kommer till Ydre. Kommuninvånare kan höra av sig till kommunen via e-post, ydre.kommun@ydre.se eller telefon 0381-66 12 00 för att meddela vilken hjälp man kan bistå med, till exempel bostad eller sängplats. Det är viktigt att veta att det i den akuta fasen av flyktingmottagande inte är möjligt för kommunen att nyttja privata boenden, men kommunledningskontoret sammanställer en lista över det stöd som erbjuds, och om behovet uppstår kommer kommunledningskontoret att återkoppla till kommuninvånaren.

Om du kommer till Sverige från Ukraina är det till Migrationsverket du ska vända dig

Information från Migrationsverket
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html

Informationsblad på olika språk

Vägledning för dig som söker tillfälligt uppehållstillstånd

För mer information

Omvärldsinformation
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget

Information från länsstyrelsen
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---ostergotland/2022-03-03-lansstyrelsen-aktiverar-krishanteringsorganisation.html

Att prata med barn och unga om krig och kriser
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/att-prata-med-barn-och-unga-om-krig-och-kriser?fbclid=IwAR0b7rUa8I9O3DcgH1jhMKChoId8Sq6RHSJiPZd_pjzBtXxFM1IrlPkeAoM

Att känna oro
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/vanliga-amnen/att-kanna-oro/

Källkritik
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik

Fågor och svar


Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna gällande flyktingmottagande och Ukraina.

1. Vart ska jag vända mig om jag har bostad eller sängplatser att erbjuda?

Kommuninvånare kan höra av sig till kommunen via e-post, ydre.kommun@ydre.se eller telefon 0381-66 12 00 för att meddela vilken hjälp man kan bistå med.
ydre.kommun@ydre.se

2. Vad gäller för personer som flytt från Ukraina till Sverige?

Migrationsverket har i uppdrag att ansvara för vad som gäller för människor på flykt. På deras webbplats finns information för flyktingar som kommer till Sverige.
Situationen i Ukraina - Migrationsverket

3. Om jag som privatperson har tagit emot personer från Ukraina - ska jag registrera dessa personer någonstans?

Information om hur man ska agera som privatperson finns hos Migrationsverket.
Situationen i Ukraina - Migrationsverket

4. Behöver jag som har tagit emot flyktingar från Ukraina som privatperson registrera mig själv någonstans hos någon myndighet?

Information om hur man ska agera som privatperson finns hos Migrationsverket
Situationen i Ukraina - Migrationsverket

5. Får jag någon ersättning om jag tar emot personer från Ukraina i min bostad?

Nej, det utgår ingen ersättning.


Senaste publiceringsdatum: 2022-03-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen