Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ydre som tar en första plats -
mest kvalitet för pengarna i skolan!

Se beräkningar från Svenskt Näringsliv

Sammanställda reflektioner kring vad som gör detta möjligt!

  • Styrning - Vi arbetar medvetet och systematiskt med nationella styrdokument och politiska verksamhetsmål
  • BoU har en gemensam vision och värdegrund
  • BoU arbetar systematiskt och strategiskt
  • Elevhälsan arbetar medvetet och strukturerat med röda tråden prespektiv som sträcker sig från förskola
    till åk 9
  • Utbildningsinsatser - Utvecklar övergripande undervisningen så tillgängliga lärmiljöer skapas för alla

Läs hela rapporten här

Senaste publiceringsdatum: 2021-07-19

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen