Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ydre kommun tar fram en ny översiktsplan

Arbetet med kommunens nya översiktsplan påbörjades under 2021 och just nu pågår dialogarbete för att fånga tankar och idéer från befolkning, näringsliv, besökare och föreningar.

Den 2a juni påbörjar vi utskick av medborgarenkäten till alla hushåll i Ydre kommun. Du kan också delta i enkäten här på webben (https://forms.gle/SQ97wLVrhjPo7gZu7), oavsett om du bor eller är besökare i Ydre kommun. Dina tankar och idéer är viktiga, så ta din chans och gör din röst hörd.

Resultatet av enkäterna kommer under hösten att publiceras på Ydre kommuns hemsida i form av ett PM, och är sedan en del av underlaget för det fortsatta arbetet.

Mer information om arbetet med ny översiktsplan hittar du här (https://www.ydre.se/byggabomiljo/samhallsutvecklingochledigatomter/oversiktplan.4.5e669ac418069c4cb9a2e9ab.html).

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-30

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen