Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ydre kommun i toppskiktet i integrationsrankning 2011

Tidningen Fokus har presenterat sin integrationsrankning för 2011. Ydre kommun hamnar på 23 plats bland Sveriges alla 290 kommuner. Enligt tidningen dominerar små kommunerna toppen. Bäst kommun är Nora  och Ydre kommer som nummer två i Östergötland, Valdemarsvik hamnar på 11 plats.
 

Tidningen har haft sju olika kriterier vid rankningen


1) Andelen utrikes födda. Det är bättre att ha många utrikes födda än färre.
2) Flyktingmottagande. Man tittar på hur många man tagit emot 2001-2010. Resultatet blir en genomsnittskvot relativt befolkningsstorleken.
3) Absolut sysselsättning samt absoluta ohälsotal. Den kommun som har den högsta sysselsättningen bland de utrikes födda och den kommun som har det lägsta ohälsotalet bland utrikes födda får den bästa placeringen.
4) Relativ sysselsättning, relativa ohälsotal samt relativ arbetsinkomst. Det är skillnaderna mellan de inrikes och de utrikes födda i kommunerna inom dessa tre områden som man jämför.
5) Ohälsotal. Man sammanväger nettodagar med utbetald sjukpenning per sjukpenningförsökrad samt nettodagar med utbetald sjuk- och aktivitetsersättning.
6) Arbetsinkomst. En sammanvägning av lön, intäkter från näringsverksamhet, sjuk- och förldrapenning, samt dagpenning. En jämlik arbetsinkomstfördelning ger en bättre rankning.
7) Rankning. När man har rangordnat klart har man använt ett så kallat normeringsförfarande för att behålla de relativa skillnaderna mellan kommunerna.
 
En av migrationsminister Tobias Billströms kommentarer: "Mindre kommuner har ibland bättre förutsättningar".
 

Läs mer


Här kan du se hela rankinglistan www.fokus.se/tema/integrationsrankning/

Har du några frågor?


Kontakta Elizabeth Murali, flyktingsamordnare som nås via kommunens telefonväxel 0381-66 12 00.
Senaste publiceringsdatum: 2011-03-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen