Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vaccination mot Covid-19

Dags för 60-64-åringar att vaccinera sig

2021-04-16

Pressmeddelande

Region Östergötland släpper nu på nästa grupp för vaccinering. Nu erbjuds även personer i åldern 60-64 år att boka tid för vaccination. Brevet med erbjudandet går ut via digitala brevlådor under fredagen och med vanlig post de närmaste dagarna.

Just nu är tillgången på vaccin god i Östergötland och vaccinationerna rullar på i bra takt. Hittills har alla invånare över 65 år fått brev och möjlighet att boka tid, och nu får även personer i åldern 60-64 år (födda 1957-1961) erbjudande om vaccination.

– Det innebär att Region Östergötland nu går in i fas 3 i vaccinationsarbetet, vilket är väldigt glädjande, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.

Samtidigt fortsätter vaccinationerna i fas 2. Vaccineringen av brukare inom LSS kommer att återupptas inom kort, detsamma gäller vaccineringarna av prioriterad personal i vård och omsorg.

– Vi vaccinerar parallellt i faserna just nu, utifrån Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning och tillgången på olika vaccin, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen. Att vi kan gå in och erbjuda ytterligare en åldersgrupp vaccin, medan vi fortfarande vaccinerar i fas 2, beror på att vi just nu har god tillgång på vaccin.

Alla invånare i åldern 60-64 år får de närmaste dagarna brev med erbjudande om vaccination och instruktioner för hur man bokar tid. De som har digital brevlåda via Min myndighetspost, E-boks, Kivra eller Digimail får brevet den vägen, övriga får det med vanlig post. Om man har digital brevlåda får man enbart brevet där.

När man får brevet kan man gå in och boka tid för vaccination, instruktioner för hur man gör står i brevet. Enklast att hitta tid är det på länets vaccinationscentraler i Linköping, Norrköping, Motala, Finspång och Mjölby.

– Vi vill gärna att man i möjligaste mån försöker boka vaccinationstid digitalt, säger Rickard Lundin. De stora vaccinationscentralerna har större kapacitet än vårdcentralerna, så man kan med fördel boka sin tid där.

– Just nu finns det gott om tider för vaccination, men tillgången på tider kan variera. Om man inte hittar en tid kan man försöka igen nästa dag. Det kommer upp nya tider hela tiden.


2021-04-01

Ny information från Folkhälsomyndigheten


Få fall av covid-19 bland vaccinerade personer

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/fa-fall-av-covid-19-bland-vaccinerade-personer/

Nya FAQ:er

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/?exp=90637#_90637

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/?exp=90640#_90640

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/?exp=90639#_90639

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/till-dig-som-vaccinerar-dig-mot-covid-19/


2021-03-25

Vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin kan fortsätta för personer som är 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas i Sverige för att skydda personer som är 65 år och äldre mot sjukdomen. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har slagit fast att nyttan med vaccinet från Astra Zeneca är större än riskerna. Det går dock inte att utesluta att vissa sällsynta fall av allvarliga biverkningar kan ha koppling till vaccinet. Dessa misstänkta fall har dock hittills enbart rapporterats bland yngre personer, inte hos någon som är över 65 enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera landets regioner fortsatt paus för användandet av Astra Zenecas vaccin bland personer under 65 år, tills vidare och i avvaktan på mer data kring säkerheten för de åldrarna. Däremot kan arbetet med att vaccinera personer som är 65 år och äldre återupptas.

– Vaccinet gör mycket stor nytta för de äldre, många blir svårt sjuka i covid-19 varje dag. Samtidigt har vi inte sett risk för de här sällsynta och allvarliga biverkningarna hos äldre. Det är bakgrunden till att vi häver pausen för personer över 65 år, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Astra Zenecas vaccin skyddar effektivt mot sjukdom, svår sjukdom och död i covid-19, enligt den senaste tidens data om skyddseffekten, som också omfattar personer i äldre åldersgrupper. Detsamma gäller övriga vacciner som har godkänts för användning.

Folkhälsomyndigheten tar nu fram mer information till både vaccinatörer och till personer som ska vaccineras, inför det fortsatta vaccinationsarbetet.

Läs mer

2021-03-16

olkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Beslutet är en försiktighetsåtgärd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

-Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp i kombination med blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet eller inte.

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser) i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.

Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen.

Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser som givits uppgår till 17 miljoner.

– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten samverkar med Läkemedelsverket i frågan och följer löpande resultat från utredningen.

Läs mer

Information till dig som de senaste 14 dagarna vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19


2021-03-05

Region Östergötland ser över vaccinationsplanen

Beskedet att Astra Zenecas vaccin även rekommenderas för personer över 65 år innebär att Region Östergötland nu ser över vaccinationsplanen. - Vi välkomnar den nya rekommendationen och även beskedet att Astra Zeneca har en skyddseffekt som är i nivå med andra vaccin, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/region-ostergotland-ser-over-vaccinationsplanen/

2021-02-18
Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19?

Vaccineringen mot covid-19 är frivillig. Genom att vaccineras slipper du få en sjukdom och få bättre skydd mot sjukdomen. När det gäller vaccination mot covid-19 kan var och en av oss bidra till att skydda våra sköraste medmänniskor och begränsa pandemins effekter genom att vaccinera oss.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats. Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

Kan man få Covid-19 av vaccinet?

Nej. Inget av de vaccin som idag planeras för användning mot covid-19 innehåller coronaviruset som de skall skydda mot.

Ska jag vaccinera mig även om jag har varit sjuk i Covid-19 och har antikroppar?

Rekommendationen är att alla ska vaccinera sig, det gäller även för dig som haft covid-19 samt om du har antikroppar. Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19, men inte under pågående infektion.

Kan jag ta ett antikroppstest istället för att vaccinera mig mot Covid-19?

Nej. Vi vet inte tillräckligt om hur och hur länge man har immunitet efter att ha haft covid-19. Därför är det rekommenderat att vaccinera sig mot covid-19.

Hur fungerar vaccinerna mot Covid-19?

Vaccinerna mot covid-19 som används eller är på väg att godkännas innehåller proteiner eller arvsmassa från coronavirus. Man kan säga att de är som ett fotografi av viruset. Med hjälp av fotot lär sig kroppens immunförsvar att känna igen coronaviruset och kan snabbt försvara kroppen om det riktiga viruset kommer in i kroppen.

Kan jag själv avgöra om jag ska vaccinera mig?

Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Du bestämmer alltså själv om du vill vaccinera dig eller inte. De som arbetar inom vård och omsorg kan bidra till att skydda våra sköraste medmänniskor och begränsa pandemins effekter genom att vaccinera sig.

Vilket skydd får jag efter en vaccination?

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom och efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd, därför kan brukare och/eller personal trots vaccination insjukna i covid-19, men man får lindrigare symtom. Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Därför är det fortsatt viktigt att följa gällande rekommendationer.

Hur lång tid tar det innan ett skydd mot Covid-19 byggts upp?

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd mot covid-19. Det tar ungefär en till två veckor efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Skyddar vaccination mot smittspridning?

Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Därför är det fortsatt viktigt att följa gällande rekommendationer som exempelvis basala hygienrutiner, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även efter vaccinering mot covid-19.

Kommer ett vaccin att stoppa pandemin?

Ett vaccin kommer inte att vara den enda lösningen. Vi kommer behöva tänka på att skydda varandra från smitta genom att fortsätta stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, ha en god handhygien och arbeta hemifrån när det är möjligt (se svar ovan). Ju fler som vaccinerar sig, desto mer kan sjukvården lindra symtomen för de som insjuknar i covid-19.

Vad gäller efter vaccinering?

Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd, därför kan man trots vaccination insjukna i covid-19. . Det innebär att gällande rekommendationer gäller tillsvidare, även efter vaccinering.

Kan jag själv välja vilket vaccin jag vill ha?

Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19.

Jag är gravid – kan jag vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar av försiktighetsskäl att inte alla gravida vaccineras. Läkemedelsverket har godkänt vaccinerna men det finns ännu inte tillräckligt med säkerhetsdata för att kunna ge en allmän rekommendation till gravida.

Behandlande läkare kan rekommendera en gravid patient vaccination om medicinska skäl finns, och efter en individuell bedömning. Det finns ingenting som tyder på att vaccination av gravida skulle vara farligt för fostret utifrån de data som hittills har rapporterats. Kunskapen inom det här området växer fram successivt, vi kommer att veta mer om en tid.

Hur ser tidsplanen ut för vaccinationen?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för i vilken ordning olika grupper får vaccinera sig mot covid-19. Tidsplanen för vaccinationerna mot covid-19 beror även på när vaccinerna levereras till Sverige.

Det är regionerna som ansvarar för att planera och utföra vaccinationerna.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — 1177

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten


2021-02-05

Nu finns det vaccin mot Covid-19. De grupper som först prioriteras för vaccination är äldre som bor på äldreboenden och personer som har hemtjänst.

Vaccination pågår just nu på våra äldreboenden med dos 2. Inom kort kommer de personer som har hemtjänst och hemsjukvård att vaccineras.

Nedan följer länkar till sidor för mer information gällande vaccinering mot Covid-19. Observera att informationen kan komma att förändras utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland.

Vaccination mot covid-19, 1177.se

Så fungerar vaccin, 1177.se

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/aktuell-vaccinationsgrupp-kan-ringa-och-boka-tid-hos-vardcentralen/

Modernas vaccin inte använt i Östergötland

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/modernas-vaccin-inte-anvant-i-ostergotland/

Regionens tidplan för vaccination i de olika faserna:

https://www.1177.se/Ostergotland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/


Ydre kommun

Camilla Tjäder
Socialchef

Senaste publiceringsdatum: 2021-04-16

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen