Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vaccination mot Covid-19

Fågor och Svar

I takt med att vaccinationen fortlöper börjar frågor dyka upp. Dels vad det innebär att bli vaccinerad men också varför det är rekommenderat att vaccineras. 

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19?

Vaccineringen mot covid-19 är frivillig. Genom att vaccineras slipper du få en sjukdom och få bättre skydd mot sjukdomen. När det gäller vaccination mot covid-19 kan var och en av oss bidra till att skydda våra sköraste medmänniskor och begränsa pandemins effekter genom att vaccinera oss.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats. Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

Kan man få Covid-19 av vaccinet?

Nej. Inget av de vaccin som idag planeras för användning mot covid-19 innehåller coronaviruset som de skall skydda mot.

Ska jag vaccinera mig även om jag har varit sjuk i Covid-19 och har antikroppar?

Rekommendationen är att alla ska vaccinera sig, det gäller även för dig som haft covid-19 samt om du har antikroppar. Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19, men inte under pågående infektion.

Kan jag ta ett antikroppstest istället för att vaccinera mig mot Covid-19?

Nej. Vi vet inte tillräckligt om hur och hur länge man har immunitet efter att ha haft covid-19. Därför är det rekommenderat att vaccinera sig mot covid-19.

Hur fungerar vaccinerna mot Covid-19?

Vaccinerna mot covid-19 som används eller är på väg att godkännas innehåller proteiner eller arvsmassa från coronavirus. Man kan säga att de är som ett fotografi av viruset. Med hjälp av fotot lär sig kroppens immunförsvar att känna igen coronaviruset och kan snabbt försvara kroppen om det riktiga viruset kommer in i kroppen.

Kan jag själv avgöra om jag ska vaccinera mig?

Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Du bestämmer alltså själv om du vill vaccinera dig eller inte. De som arbetar inom vård och omsorg kan bidra till att skydda våra sköraste medmänniskor och begränsa pandemins effekter genom att vaccinera sig.

Vilket skydd får jag efter en vaccination?

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom och efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd, därför kan brukare och/eller personal trots vaccination insjukna i covid-19, men man får lindrigare symtom. Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Därför är det fortsatt viktigt att följa gällande rekommendationer.

Hur lång tid tar det innan ett skydd mot Covid-19 byggts upp?

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd mot covid-19. Det tar ungefär en till två veckor efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Skyddar vaccination mot smittspridning?

Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Därför är det fortsatt viktigt att följa gällande rekommendationer som exempelvis basala hygienrutiner, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även efter vaccinering mot covid-19.

Kommer ett vaccin att stoppa pandemin?

Ett vaccin kommer inte att vara den enda lösningen. Vi kommer behöva tänka på att skydda varandra från smitta genom att fortsätta stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, ha en god handhygien och arbeta hemifrån när det är möjligt (se svar ovan). Ju fler som vaccinerar sig, desto mer kan sjukvården lindra symtomen för de som insjuknar i covid-19.

Vad gäller efter vaccinering?

Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd, därför kan man trots vaccination insjukna i covid-19. . Det innebär att gällande rekommendationer gäller tillsvidare, även efter vaccinering.

Kan jag själv välja vilket vaccin jag vill ha?

Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19.

Jag är gravid – kan jag vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar av försiktighetsskäl att inte alla gravida vaccineras. Läkemedelsverket har godkänt vaccinerna men det finns ännu inte tillräckligt med säkerhetsdata för att kunna ge en allmän rekommendation till gravida.

Behandlande läkare kan rekommendera en gravid patient vaccination om medicinska skäl finns, och efter en individuell bedömning. Det finns ingenting som tyder på att vaccination av gravida skulle vara farligt för fostret utifrån de data som hittills har rapporterats. Kunskapen inom det här området växer fram successivt, vi kommer att veta mer om en tid.

Hur ser tidsplanen ut för vaccinationen?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för i vilken ordning olika grupper får vaccinera sig mot covid-19. Tidsplanen för vaccinationerna mot covid-19 beror även på när vaccinerna levereras till Sverige.

Det är regionerna som ansvarar för att planera och utföra vaccinationerna.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — 1177

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten


2021-02-05

Nu finns det vaccin mot Covid-19. De grupper som först prioriteras för vaccination är äldre som bor på äldreboenden och personer som har hemtjänst.

Vaccination pågår just nu på våra äldreboenden med dos 2. Inom kort kommer de personer som har hemtjänst och hemsjukvård att vaccineras.

Nedan följer länkar till sidor för mer information gällande vaccinering mot Covid-19. Observera att informationen kan komma att förändras utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland.

Vaccination mot covid-19, 1177.se

Så fungerar vaccin, 1177.se

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/aktuell-vaccinationsgrupp-kan-ringa-och-boka-tid-hos-vardcentralen/

Modernas vaccin inte använt i Östergötland

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/modernas-vaccin-inte-anvant-i-ostergotland/

Regionens tidplan för vaccination i de olika faserna:

https://www.1177.se/Ostergotland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/


Ydre kommun

Camilla Tjäder
Socialchef

Senaste publiceringsdatum: 2021-02-18

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen