Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbrott av fågelinfluensa i Östergötland

Flera fall

Under våren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Östergötland. Det är hög smittrisk i hela landet och därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Utbrott i Östergötland

  • 2021-02-24: Slaktkyckling i Linköpings kommun
  • 2021-03-09: Värphöns i Mjölby kommun
  • 2021-03-13: Värphöns i Linköpings kommun
  • 2021-03-15: Värphöns i Mjölby kommun
  • 2021-03-15: Värphöns i Mjölby kommun

Länsstyrelsen Östergötland vill gärna komma i kontakt med er som har hobbybesättningar av fjäderfä i skydds- och övervakningsområdet kring utbrotten (se kartor via länk till Jordbruksverkets webbplats nedan). Ring 010-223 50 00 eller mejla till ostergotland@lansstyrelsen.se.

Restriktionsområden

I flera län, däribland Östergötland, finns i dag restriktionsområden med den högsta skyddsnivån. På Jordbruksverkets webbplats finns en tabell med konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige samt kartor över aktuella restriktionsområden.

Mer information på Jordbruksverkets webbplats

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Här kan du rapportera fynd av döda vilda fåglar

Frågor och svar om fågelinfluensa

Samlad information från myndigheter på Krisinformation.se

Frågor och svar för dig som har hobbyfåglar på Jordbruksverkets webbplats

Mer information

Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget

Om hygienregler

SVA:s information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Senaste publiceringsdatum: 2021-04-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen