Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sanering av Brandsnäs före detta sågverk på Torpön

Störningar i trafiken

Information från Sveriges geologiska undersökning, SGU


Det har under veckan pågått arbeten längs vägen på Torpön för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten nu när vi kommer köra med många lastbilar (cirka 5 per dag till att börja med). Arbetet har gjorts av Trafikverket och det innebär att man breddar i en del kurvor och skapar några platser där möten blir lättare. Arbetet bör bli klart denna vecka.

Vi har påbörjat arbetet och kommer under nästa börja transportera bort förorenat material, till en början stubbar och ris för att senare övergå till förorenad jord.

Kontaktperson på plats är vår Byggledare Stefan Wadman, tel 070-961 12 92


Saneringsåtgärder inom markområdet pågår sedan början av september och beräknas vara klara i början av 2021. Åtgärderna har planerats under 2019 och 2020 och redovisas i en så kallad åtgärdsutredning.

Pågående marksaneringsentreprenad bedöms omfatta cirka 20 000 ton förorenad jord som omhändertas i framförallt Skara och en mindre mängd jord med mycket höga halter dioxin kommer transporteras till Tyskland för behandling.

För mer information om Brandsnäs sågverk och saneringen läs mer på SGU:s hemsida.

Kontaktperson

Klas Arnerdal
Projektledare Renare mark och vatten
Sveriges geologiska undersökning
E-post: klas.arnerdal@sgu.se

Senaste publiceringsdatum: 2020-09-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen