Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

Gäller från den 15 juli

2021-07-15

Från och med den 15 juli 2021 ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram för verksamhetsutövare att göra som man vill. Flera restriktioner kvarstår och även om kravet att beräkna maxantal i lokaler baserat på kvadratmeter tas bort så behöver verksamheterna begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader. Bland annat upphör begränsningarna kopplat till kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, som länsstyrelsen därmed inte kommer att bedriva tillsyn över längre.

Inte fritt fram

Sedan regeringens beslut om lättnader har länsstyrelsen tagit emot många frågor som tyder på att vissa verksamheter verkar ha missuppfattat lättnaderna. Länsstyrelsernas samordningskansli för pandemitillsyn har även fått in rapporter om offentliga tillställningar som uppenbart inte läst på om de regler som kvarstår.

- Än är det inte fritt fram att göra som man vill. Lagen gäller fortfarande och det är upp till verksamhetsutövarna att ta reda på vad som gäller för det evenemang som man vill ordna, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Fortsatt ansvar att begränsa antalet besökare

Den ändring som Länsstyrelsen anar kan bli svårast att nå ut med är lättnaden som innebär att kravet att beräkna maxantal i lokaler tas bort – men att verksamhetsutövare fortfarande har ansvar för att begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

- Hur denna begränsning sker rent faktiskt ansvarar verksamhetsutövaren för och kan därför välja att använda den modell som tidigare var föreskriven eller något annat sätt. För vissa verksamhetsutövare kan det lättaste i praktiken vara att behålla skyltarna om maxantal, även om ingen tillsyn kommer göras av länsstyrelsen på detta område. Vad vi i tillsynen kommer att efterfråga är hur verksamhetsutövaren ser till att undvika trängsel och hur det säkerställs att besökare kan vistas i verksamheten på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, avslutar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida


2021-06-30

Regeringen har presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning. Planen bygger på det förslag om anpassade smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten presenterade den 12 maj.

I planen sker anpassningar av smittskyddsåtgärder för individer och verksamheter inom ramen för tre anpassningsnivåer, där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta. Den 1 juni 2021 var Folkhälsomyndighetens bedömning att smittspridningen, belastningen på vården samt andra indikatorer gjorde att Sverige befann sig på nivå 3. Nu har läget förbättrats och Folkhälsomyndigheten bedömer att vi befinner oss på nivå 2.

Här följer vilka anpassningar som ska göras för privatpersoner och verksamheter den 1 juli samt vilka anpassningar som är planerade i de andra nivåerna. Alla anpassningar inom varje nivå behöver inte ske samtidigt.

Flera av anpassningarna i nivå 2 är beslutade och gäller från och med den 1 juli, medan andra får vänta till den 15 juli.

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar till nivå 1.

Följande gäller från och med den 1 juli:

 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50.
 • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.
 • Rådet om att endast umgås i en mindre krets ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
 • Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor ersätts med rådet att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
 • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Rådet om att handla ensam tas bort. Fortfarande gäller rådet att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.

För mer information gå in på följande länk på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/


2021-05-18

Regeringen har beslutat om ändringar gällande deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär anpassningar för olika typer av sammankomster eller tillställningar.

Beslutet innebär bland annat att vid arrangemang utomhus får maximalt 100 personer delta om dessa inte anvisas en sittplats. För arrangemang som anordnas utomhus med sittande deltagare tillåts maximalt 500 personer. En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 idrottsutövare får delta samtidigt.

Följande gäller från 1 juni:

 • max 8 deltagare inomhus
 • max 50 deltagare inomhus om anvisade sittplatser
 • max 100 deltagare utomhus
 • max 500 deltagare om utomhus och anvisade sittplatser
 • max 150 idrottsutövare vid motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus.
 • max 20 deltagare vid religionsutövning med anledning av dödsfall, även om inomhus utan anvisad sittplats (som tidigare)

Dessutom görs följande förändringar:

 • Restauranger får ha öppet till 22.30 och alkoholförsäljning tillåts fram till klockan 22.
 • Lägerverksamhet, kollon och mindre cuper/tävlingar för unga tillåts både inomhus och utomhus.
 • Matcher och tävlingar i mindre skala för vuxna tillåts.

Beslutet innebär också att rätten att meddela föreskrifter kopplat till begränsningsförordningen flyttas över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten. Det är dock fortfarande länsstyrelserna som ansvarar för tillsynen av reglerna i begränsningsförordningen och den tillfälliga covid-19-lagen.

Här kan du läsa mer om länsstyrelsernas tillsynsuppdrag

Folkhälsomyndigheten 12 maj: Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder från 1 juni

Regeringen 12 maj: Mer träffsäker reglering för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar


2021-05-12

Personlig lockdown i Östergötland förlängs till och med den 16 maj. Från och med måndag 17 maj gäller nationella rekommendationer igen. Region Östergötland ser flera tecken på att initiativet med personlig lockdown har haft effekt.

Sedan den 30 april har Region Östergötland uppmanat invånarna till personlig lockdown. Konkret har det inneburit att man inte ska träffa andra på fritiden än dem man bor med samt att man ska stanna hemma vid minsta symtom, arbeta hemifrån om man kan och hålla avstånd till andra – minst två meter. Och tecknen tyder på att invånarna har tagit till sig budskapet.

– Jag vill tacka och berömma östgötarna. Det är många som har gjort uppoffringar de här veckorna för att minska smittspridningen och det är glädjande att se att det har haft effekt, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande. Nu är det jätteviktigt att vi inte slappnar av utan fortsätter ta ansvar. Tillsammans ska vi ta oss ut den här krisen.

– Vi har några kritiska veckor just nu och det verkar som att många har skärpt till sitt beteende, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. Vi ser en minskning i både antal provtagningar för covid-19 och andel positiva svar. Men vi har fortfarande många patienter inom den avancerade slutenvården och vi måste hela tiden vara beredda på att smittspridningen kan gå upp snabbt igen. Så vi måste fortsätta följa rekommendationerna.

Personlig lockdown gällde ursprungligen i två veckor, det vill säga till fredagen den 14 maj. Nu förlängs den över helgen, till och med 16 maj.

– Kristi Himmelsfärd är en helg där många reser och träffar släkt och vänner och det är inte dags för det än, säger Britt Åkerlind. Helgerna innebär överlag de största riskerna för smittspridning och därför beslutade vi att förlänga personlig lockdown över helgen.

Från och med måndag den 17 maj gäller de nationella rekommendationerna igen. Då kan barn och ungdomar födda 2002 och senare börja med tävlingar och matcher utifrån Folkhälsomyndighetens senaste lättnader. Vaccinerade med dos 1 kan, när det har gått tre veckor, också träffa fler personer, företrädesvis utomhus. Grundläggande rekommendationer gäller precis som tidigare. Det handlar om att stanna hemma vid minsta symtom, arbeta hemifrån om man kan och hålla avstånd till andra – minst två meter. Ska man träffas bör man göra det utomhus.

Personer som tillhör riskgrupper med ökad risk för allvarlig sjukdom, framför allt de som inte är vaccinerade, rekommenderas att fortsätta vara extra försiktiga. Alla som tillhör riskgrupper och inte är vaccinerade rekommenderas att boka tid för vaccination så snart som möjligt.


2021-04-30
Region Östergötland uppmanar alla länets invånare till en personlig lockdown de närmaste två veckorna.

De kommande veckorna är kritiska och uppmaningen införs för att få bukt med den stora smittspridningen i länet.

De senaste veckorna har kurvan över smittade och sjuka i covid-19 fortsatt att stiga snabbt i Östergötland. Anledningen till det är att den mer smittsamma brittiska virusvarianten fått fäste i länet och dessutom har följsamhet till regler och rekommendationer minskat i länet. Många har börjat se ljuset i tunneln genom vaccination och lockas att slappna när det gäller fysiska kontakter.

För att vända situationen uppmanar Region Östergötland nu alla länets invånare att ta sitt ansvar genom en personlig lockdown. Budskapet kommunicerades under fredagen vid en digital pressträff.

- Vi behöver ett skärpt förhållningssätt, som handlar om att stänga ner så mycket som möjligt av ens vanliga liv, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S). Det är inte läge att blunda för det allvarliga läget vi befinner oss i. Det är inte läge att strunta i restriktionerna. Det är läge att ha pannben och följa restriktionerna.

Detta gäller i Östergötland
Personlig lockdown gäller från och med den 30 april och två veckor framåt. Det innebär i korthet att man inte ska träffa några andra än dem man bor med, stanna hemma vid minsta symtom, arbeta hemifrån om man kan och alltid hålla avstånd till andra på minst två meter.

Några konkreta följder av det är att Folkhälsomyndighetens lättnader för föreningar med lagidrotter att anordna matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare, inte gäller i Östergötland två veckor framöver. Lättnaderna för vaccinerade gäller inte heller i Östergötland de närmaste två veckorna.

- Personlig lockdown gäller alla, även de som har haft covid-19 och har testat positivt eller har antikroppar, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. Endast en i familjen ska gå in i mataffären och fester med vaccinerade personer ska inte förekomma.

- När det gäller skolorna i Östergötland sker undervisningen i dag delvis på plats, delvis på distans.
Skolverksamheten övergår helt på distans om det blir lokala utbrott, det kan vara en klass, en del av en skola eller en hel skola. Där samverkar vi mellan kommunerna och det regionala smittskyddet.

Allvarlig belastning
Uppmaningen om en personlig lockdown beror på den höga smittspridningen och en fortsatt allvarlig situation inom sjukvården. Belastningen på covidvården är hög, med i dagsläget 135 patienter, varav 20 inom intensivvården. Därutöver har patienter från Östergötland patienter som får intensivvård i andra regioner.

- Vi har ett ytterst belastat läge inom hälso- och sjukvården och vi ser tyvärr ingen minskad smittspridning och ingen minskning i antalet patienter som behöver sjukhusvård för covid-19, säger vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin. Vi klarar den akuta vården, men en allt större del av övrig vård behöver skjutas fram.

- Vi behöver allas hjälp att minska smittspridningen nu, det är avgörande hur var och en agerar. Vi vet att om smittspridningen minskar så minskar också trycket på sjukvården.

Fakta:

Personlig lockdown i Östergötland:

 • Träffa bara dem du bor med
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Håll avstånd till andra – minst två meter

Några konkreta följder av lockdown är att:

 • Folkhälsomyndighetens lättnader för föreningar med lagidrotter att anordna matcher eller tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare gäller inte i Östergötland två veckor framöver.
 • Lättnaderna för vaccinerade gäller inte i Östergötland de närmaste två veckorna.

Personlig lockdown gäller alla, även de som har haft covid-19 med ett positivt test eller antikroppar.

Personlig lockdown gäller från och med 30 april 2021 och två veckor framåt.

Region Östergötland

Senaste publiceringsdatum: 2021-07-20

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen