Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan för Ydre kommun - utställning

Ett förslag till översiktsplan för Ydre kommun kommer att ställas ut.

Planen har som syfte att behandla de långsiktiga och strategiska frågor som berör den framtida utvecklingen i kommunen.

Förslaget till Översiktsplanen består av följande delar:
1. KungörelsePDF
2. Kapitel 1PDF
3. Kapitel 2PDF
4. Kapitel 3PDF
5. Kapitel 4PDF
6. Kapitel 5PDF
7. Kapitel 6PDF
8. Kapitel 7PDF
9. Kapitel 8PDF
10. Kapitel 9PDF
11. PlankartaPDF
12. VindkraftsplanPDF

Planförslaget finns också tillgängligt på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo.

Utställningen pågår under tiden 4 februari till 12 april 2013.

Skriftliga synpunkter skall vara Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre, tillhanda senast den 12 april 2013.

Kontaktperson
Upplysningar om planförslaget lämnas av Peter Nordström telefon 0381-66 12 33, 070-241 98 66 eller med e-post peter.nordstrom@ydre.se

Ydre kommun

Senaste publiceringsdatum: 2013-03-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen