Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan för Ydre kommun - utställning

Ett förslag till översiktsplan för Ydre kommun kommer att ställas ut.

Planen har som syfte att behandla de långsiktiga och strategiska frågor som berör den framtida utvecklingen i kommunen.

Förslaget till Översiktsplanen består av följande delar:
1. Kungörelse Pdf, 16.2 kB.
2. Kapitel 1 Pdf, 239.9 kB.
3. Kapitel 2 Pdf, 51.1 kB.
4. Kapitel 3 Pdf, 688.8 kB.
5. Kapitel 4 Pdf, 677.7 kB.
6. Kapitel 5 Pdf, 1.3 MB.
7. Kapitel 6 Pdf, 234.1 kB.
8. Kapitel 7 Pdf, 1.4 MB.
9. Kapitel 8 Pdf, 126.6 kB.
10. Kapitel 9 Pdf, 166 kB.
11. Plankarta Pdf, 293.3 kB.
12. Vindkraftsplan Pdf, 456.2 kB.

Planförslaget finns också tillgängligt på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo.

Utställningen pågår under tiden 4 februari till 12 april 2013.

Skriftliga synpunkter skall vara Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre, tillhanda senast den 12 april 2013.

Kontaktperson
Upplysningar om planförslaget lämnas av Peter Nordström telefon 0381-66 12 33, 070-241 98 66 eller med e-post peter.nordstrom@ydre.se

Ydre kommun

Senaste publiceringsdatum: 2013-03-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen