Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan för Ydre kommun- samråd

Ett förslag till översiktsplan för Ydre kommun har upprättats.
 
Planen har som syfte att behandla de långsiktiga och strategiska frågor som berör den framtida utvecklingen i kommunen.

Förslaget till Översiktsplan består  av följande delar:

1. Översiktsplan Pdf, 19.4 MB.   
    Översiktsplan (lågupplöst) Pdf, 4.8 MB.
2. Plankarta Pdf, 5.3 MB.
3. Miljökonsekvenser Pdf, 158 kB.
4. Vindkraftsplan Pdf, 1.9 MB.

Planförslaget finns också tillgängligt på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo.

Samrådet pågår under tiden 16 februari till 23 april 2012.
 
Synpunkter skall vara Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre tillhanda senast
den 30 april 2012.
 

Kontaktperson

Upplysningar om planförslaget lämnas av Peter Nordström telefon 0381-66 12 33, 070-241 98 66 eller med e-post peter.nordstrom@ydre.se

 
Ydre kommun

Senaste publiceringsdatum: 2013-03-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen