Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Överenskommelsen - inbjudan till stormöte

Serus och Cesam bjuder in till ett första informationsmöte om möjligheter för ideella organisationer, föreningar och företag/kooperationer att arbeta enligt den "Överenskommelse" som gjorts mellan regeringen, SKL och drygt 90 idéeburna organisationer. Överenskommelsen innehåller sex principer för samverkan och syftet är att stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och kritiska granskare och som leverantörer av sociala tjänster. Detta är ett nytt område och för intresserade att arbeta inom detta område, så är det möjligt att få en första information den 25 februari 2010, i Mjölby. Läs mer här Pdf, 338.7 kB.
Senaste publiceringsdatum: 2010-01-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen