Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nya bestämmelser och verksamhetsområden för vatten och avlopp

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter

Kommunfullmäktige föreslås anta nya moderna bestämmelser för brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggningar, samt ett nytt beslut om inom vilka områden de allmänna anläggningarna ska finnas.

I de tre filerna nedan beskrivs förslagen:

PM om ABVA och verksamhetsområdenPDF

Förslag till Allmänna bestämmelserPDF

Förslag till verksamhetsområden för vatten och avloppPDF

De gamla bestämmelserna hittar du här

Lämna synpunkter
Se PM om ABVA och verksamhetsområden.

Kontaktperson:
Pär Fransson, planeringssekreterare nås på e-postadress: par.fransson@ydre.se
eller telefon 0381-66 12 26

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-13

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen