Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Myndighetnämnden bygg- och miljö informerar

Bygglov för HVB hem på fastigheten Österbymo 1:36

Myndighetsnämnden har att behandla en ansökan om bygglov för ändrad användning på
fastigheten Österbymo 1:36.

HVB hemmet omfattar 14 platser och avser boende för ensamkommande flyktingbarn.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på kommunkontoret i Österbymo.

Eventuella synpunkter i ärendet skall inges skriftligen och sändas till:

Ydre kommun
Torget 4
570 60 Ydre

eller till ydre.kommun@ydre.se

Senast den 23 oktober 2015 skall eventuella synpunkter ha kommit myndighetsnämnden tillhanda för att kunna beaktas i bygglovprövningen.

Senaste publiceringsdatum: 2015-10-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen