Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Ydre kommun söker nu stimulansmedel för att förbereda införandet av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen.
Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av kommunernas äldreomsorg kan kommunernas äldreomsorg införa lokala värdighetsgarantier och söka stimulansmedel av Socialstyrelsen. Vid första ansökningstillfället kan kommunerna ansöka om ett fast bidrag på
100 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutade på möte 2011-05-30 att Ydre kommun ska ansöka om stimulansmedel för att förbereda införandet av lokala värdighetsgarantier.

Vill du veta mer kan du kontakta

Anette Broström
Äldre- och handikappomsorgschef
0381-66 12 00, 0761-14 35 40
anette.brostrom@ydre.se

Senaste publiceringsdatum: 2011-05-31

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen