Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Gäller från den 1 december

2020-12-01

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet

 

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.
Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ påverkan.

 

2020-11-24
Max åtta deltagare - även för sittande publik

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att förbudet även ska gälla sittande publik. Enda undantaget är begravningar.

I fredags beslutade regeringen om en förordningsändring som innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta för att motverka smittspridningen av covid-19.

Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Regeringen har dock valt att behålla undantaget som möjliggör en sittande publik på upp till 300 deltagare om deltagarna har en anvisad sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare.

Samtliga 21 länsstyrelser i Sverige anser att det blir tydligare om reglerna är samma i hela landet och har därför kommit överens om att fatta lokala beslut i frågan. Detta innebär att gränsen på åtta personer även kommer att gälla sittande publik med anvisad sittplats.

– Det är en kraftig inskränkning och jag har förståelse för att det är jobbigt att begränsa sin vardag. Men det är skarpt läge nu. Vi behöver bromsa smittan och rädda liv. Alla måste göra sitt för att vi inte ska behöva ha kvar restriktionerna längre än nödvändigt. Det finns inte några giltiga undanflykter till att inte följa myndigheternas råd, riktlinjer och rekommendationer, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

I både regeringens och länsstyrelsernas beslut är sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall undantagna. Där sätts i stället gränsen till 20 deltagare. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Förbudet mot att anordna sammankomster med fler än åtta deltagare gäller från den 24 november 2020 och tills vidare. Länsstyrelsen Östergötland kommer kontinuerligt att ompröva föreskriften i dialog med länets smittskyddsläkare.


2020-11-20
Regeringen har i dag fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19.

– Det här är mycket ingripande åtgärder som saknar motstycke i modern tid. Vi tar inte lätt på att begränsa människors rätt att samlas för sammankomster och tillställningar men sett till läget vi befinner oss i är det dock nödvändigt. Vi måste få ner spridningen för att stötta sjukvården och rädda liv, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Under hösten har smittspridningen av covid-19 ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Regeringen har därför beslutat att ytterligare begränsa möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Dagens beslut innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Detta ligger i linje med det förslag om stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22.00 som träder i kraft idag. Det handlar om att komma åt smittspridning på barer och restauranger som enligt Folkhälsomyndigheten är riskmiljöer för smittspridning.

Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.


2020-11-19

Folkhälsomyndigheten har idag, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Östergötland, beslutat att förlänga de lokala allmänna råden i Östergötland till den 13 december. Samma sak gäller i Stockholms län och Västra Götalands län.


Efter dialog med smittskyddsläkarna i de tre regionerna bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av skärpta lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de lokala allmänna råden som gällt sedan den 29 oktober.

– Det är ett väntat och nödvändigt beslut med tanke på den rådande situationen. Pandemin ser ännu inte ut att avmattas, i vare sig Östergötland, övriga Sverige, Europa eller resten av världen. Fortsätter utvecklingen åt fel håll kommer det förutom ett stort mänskligt lidande att innebära en fortsatt stor belastning på samhället, säger regiondirektör Krister Björkegren.

– Belastningen på hälso- och sjukvården ökar och vi vet att nya restriktioner och skärpta allmänna råd slår hårt mot redan utsatta företag. Alla måste ta ansvar och följa restriktionerna. Tänk till en extra gång och håll avstånd. Det betyder mycket för att begränsa smittspridningen och för att avlasta hälso- och sjukvården. Faran är inte över och det finns inte längre några giltiga undanflykter för någon av oss, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

De lokala allmänna råden

Alla som vistas i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län uppmanas att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

2020-10-29

Nu skärps de allmänna råden i länet för att minska smittspridningen av covid-19. Det meddelade Region Östergötland vid en pressträff som i dag hölls tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

Eftersom smittspridningen har ökat kraftigt har Folkhälsomyndigheten i samråd med Smittskydd i Region Östergötland, Västra Götaland och Stockholm beslutat om skärpta lokala allmänna råd (utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet) i de tre länen från och med i dag. Med anledning av beslutet höll Region Östergötland också en pressträff tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

– Smittspridningen är nu av sådan omfattning att vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten bedömer att det nu är nödvändigt att tillämpa de här regionala allmänna råden. Det är viktigt att vi är enade och samverkar i Östergötland när vi måste ta tuffa beslut och vi gör det här av omsorg om våra invånare, inledde regiondirektör Krister Björkegren pressträffen.

Spridd smitta
– Vi har under den senaste tiden sett en stadig långsam uppgång i antalet positiva personer som testar sig respektive av det antal patienter som läggs in i slutenvård. De senaste dagarna har det gått lite hastigare uppåt. Våra bilder av den pågående pandemin är väldigt lika i de tre regionerna som nu inför samma skärpta råd, sa smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Hon redogjorde för att smittan är spridd över hela länet och finns inom till exempel vård och omsorg, universitet, offentliga förvaltningar och idrottsföreningar. För att minska de lokala utbrotten uppmanas nu alla i Östergötland att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, avstå från fritidsaktiviteter som konserter, föreställningar och idrottstävlingar liksom att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Gäller från i dag
– Det är naturligtvis alltid tråkigt att begränsa människors möjligheter att röra sig som man är van vid, men jag tror att det är den typen av uppoffring vi behöver göra nu för att sen på längre sikt kunna leva ett bättre liv där smittan inte sprider sig lika snabbt, sa landshövding Carl Fredrik Graf.

Han berättade också att länsstyrelsen i dag har beslutat att publiktaket på 50 personer vid allmänna sammankomster kommer att stå fast i Östergötland.
Beslutet om skärpta allmänna råd gäller från och med i dag, den 29 oktober, till och med den 19 november – men kan förlängas.

Råd för att minska smittspridning i Östergötland

Skärpta råd i Östergötland gäller tills 19 november, men kan förlängas. Råden gäller för dig som bor i eller besöker Östergötland.

Ta ditt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden:

 • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
 • Undvik att umgås med andra personer är de du bor med. Det gäller inomhus och utomhus. Nödvändig närkontakt, exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden. Dock ska den som har symtom på covid-19 undvika all nära kontakt med andra.
 • Undvik från att ordna eller dela i fester, middagar, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 
  Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras för barn eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom.
  Med matcher och tävlingar menas även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.
 • Du som driver verksamhet eller företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. På restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
 • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer på 1177 om de lokala allmänna råden.


Information in english


Krisinformation.se

Vad innebär de skärpta råden för kommunens verksamheter?

2020-10-30
Ydre kommun har beslutat om åtgärder med anledning av de skärpta råden.

Bibliotek

Med anledning av de skärpta restriktionerna kommer biblioteket att hålla stängt fr.o.m. 30/10 - 22/11, detta gäller både biblioteket i Österbymo och Hestra.

Vi kommer fortsatt att erbjuda take-away service för lån i Österbymo. För att hämta reserverade böcker eller låna en bok, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon för att boka tid för upphämtning. Böckerna hämtas utomhus, utanför entrén. För att återlämna böcker använd bokinkastet inomhus, vid bibliotekets entré.

ydre.bibliotek@ydre.se, 0381-66 12 46

För att läsa tidningen hänvisar vi till den digitala tjänsten Pressreader som finns att tillgå på hemsidan www.gotabiblioteken.se.

Kommunens idrottshallar

Föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare får fortsätta att bedrivas i kommunens idrottshallar i Hestra och Österbymo.

Gränsen på 50 personer som Länsstyrelsen beslutat om ska kvarstå för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket även gäller i Ydre. I nuläget påverkar det inte några kommunala evenemang.

Undvik fysiska besök

 • Invånare uppmanas att om möjligt undvika fysiska besök i kommunala verksamheter.
 • Invånare uppmanas att om möjligt kontakta kommunala verksamheter via mejl och telefon.
 • Kommunkontoret tar endast emot bokade besök.

På grund av skärpta råd avråder vi från besök på Solängen

Under torsdagen den 29 oktober meddelade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland att råden utifrån covid-19 i länet kraftigt skärps. Beslutet gäller från den 29oktober till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. Från socialförvaltningen avråder vi nu från eventuella besök på Solängen med hänvisning till detta.


De skärpta råden gäller i första hand fram till och med den 19 november. Ydre kommun följer noggrant utvecklingen kring coronasituationen och hoppas då kunna välkomna besökare inom de berörda verksamheterna igen, men det är viktigt att känna till att det även kan bli så att åtgärderna måste förlängas. Kommunen kan även komma att behöva besluta om fler åtgärder.

Senaste publiceringsdatum: 2020-12-01

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen