Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Länsstyrelsen utför naturvårdsbränning i Ydre

Läs mer

Länsstyrelsen utför naturvårdsbränning i Ydre

Fredagen den 6 maj kommer Länsstyrelsen Östergötland att genomföra en naturvårdsbränning i Ydre kommun. Rökutvecklingen väntas bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Det är ett cirka 6,5 hektar stort skogsområde inom Stutagölen naturreservat som ska naturvårdsbrännas. Området ligger i Ydre kommun, cirka 10 kilometer nordost om Österbymo.

Bränningen beräknas starta mitt på dagen och fortsätta fram till kvällen. Efterbevakningen pågår tills den sista rökhärden slocknat plus tre dagar efteråt.

– Syftet med naturvårdsbränningen är att bevara naturtyper och gynna den biologiska mångfalden. Många växt- och djurarter är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum, säger Magnus Melander, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsbränning sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att branden ska få önskat resultat och gynna växter och djur.

Säkerheten är mycket viktig i samband med naturvårdsbränningar. Själva bränningen genomförs av en bränningsentreprenör samt med inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, polis, kustbevakning, SOS Alarm och skogsbrandflyg. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.

Rökutvecklingen är kraftig under själva bränningen och röklukt kommer att kännas under flera dagar. Påverkan på boende beror på vindriktning.

Mer information

Mer information om naturvårdsbränningar

Mer information om Stutagölen naturreservat

Översiktskarta över bränningsområdet

Inzoomad karta över bränningsområdet

Nyhetsbrevet från Länsstyrelsen

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen