Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse samråd om detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24


Ett förslag till detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser vid sjön Östra Lägern. Planområdet är beläget ca 500 meter norr om Rydsnäs tätort..

Samråd om detaljplanen pågår under tiden 9 december – 20 januari 2017.


Ett förslag till detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping, småbåtshamn och badplatser vid sjön Östra Lägern. Planområdet är beläget ca 500 meter norr om Rydsnäs tätort.

I enlighet med 5 kap. 11 § plan-och bygglagen är kommunen skyldig att samråda med de som berörs av planen.

Samråd om detaljplanen pågår under tiden 9 december – 20 januari 2017.

Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo samt på följande länk planhandlingar

Senaste publiceringsdatum: 2016-12-12

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen