Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse om utställning av detaljplan Svenningeby 1:3

Ett förslag till detaljplan för Svenningeby 1:3 daterat 2010-05-28 kommer att ställas ut. 

Detaljplanen syftar till att inom planområdet möjliggöra nybyggnation av bostadshus på ett antal tomter. 
Planområdet är beläget vid sjön Sommen i den nordöstra delen av Ydre kommun. Planförslaget har stöd i antagen översiktsplan.

Utställningstid


Under tiden från den 17 januari till den 14 februari 2011 kommer planförslaget att finnas utställt för granskning på kommunkontoret i Österbymo och på biblioteket i Österbymo, samt finnas tillgängligt här på kommunens hemsida.
 

Utställningslokaler

  • Kommunkontoret Österbymo, vardagar 08:00-16:00. Upplysningar lämnas av Peter Nordström, byggnadsinspektör, telefon 0381-66 12 33.
  • Biblioteket Österbymo, öppet måndagar, tisdagar och torsdagar 10:00-14:00 och 15:00-19:00, onsdagar och fredagar 10:00-14:00.
 

Sunpunkter


Den som har synpunkter på förslaget får framföra detta skriftligen till Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Österbymo. Senast den 14 februari 2011 skall synpunkterna ha kommit in till expeditionen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande planen.

Tekniska kontoret

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fastighetsförteckning.pdf Pdf, 501 kB. 501 kB 2011-01-05 13.16
Genomförandebeskrivning.pdf Pdf, 6.2 kB. 6.2 kB 2011-01-05 13.16
Kungörelse.pdf Pdf, 13.1 kB. 13.1 kB 2011-01-05 13.16
Miljö.pdf Pdf, 13.3 kB. 13.3 kB 2011-01-05 13.16
Planbeskrivning.pdf Pdf, 15.8 kB. 15.8 kB 2011-01-05 13.16
Plankarta.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2011-01-05 13.16
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 12.6 kB. 12.6 kB 2011-01-05 13.16
Senaste publiceringsdatum: 2011-01-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen