Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse

Samråd om detaljplan för del av Bulsjö 3:82

Ett förslag till detaljplan för del av Bulsjö 3:82 har upprättats. Syftet med detaljplanen är att tillskapa tomtmark för industribebyggelse. Planområdet är beläget ca 1 km nordost om Österbymo centrum. Området utgörs av fastigheten Bulsjö 3:82.

Samråd om detaljplanen pågår under tiden 3 november – 9 december 2016.
Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo, samt på kommunens hemsida www.ydre.se under Boende & Miljö, Detaljplaner

Kommunen anordnar ett Samrådsmöte torsdagen den 1 december 2016 kl. 18.00 i Ydre kommuns kommunkontor, Torget 4, Österbymo.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 9 december till Ydre kommun, Kommunkontoret,
570 60 Ydre.

Frågor kring detaljplanen besvaras av 
Elin Bornvall, planarkitekt Metria AB, tel. 010-121 86 52 eller
Urban Tordsson, teknisk chef Ydre kommun, tel. 0381-66 12 34

Tekniska kontoret

Senaste publiceringsdatum: 2016-11-01

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen