Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunerna tar över hemsjukvården

Den 20 januari tar kommunerna i Östergötland över huvudansvaret för hemsjukvård från landstinget. Syftet är att de som behöver hälso- och sjukvård i hemmet ska få en ännu bättre och mer sammanhållen vård och omsorg.


– Hemsjukvårdsreformen i Östergötland har planerats och förberetts i flera år, säger Åke Wännman, ordförande i den strategiska ledningsgruppen för Östergötlands kommuner och landsting. Reformen innebär att kommunerna tar ett samlat ansvar för både omsorgsinsatser och hälso- och sjukvård i hemmet, inklusive psykiatri och rehabilitering.

– Det här är en stor och viktig förändring som har krävt intensivt förberedelsearbete, berättar Camilla Salomonsson, projektledare för hemsjukvårdsreformen. Flera länsgemensamma arbetsgrupper har arbetat inom olika kompetensområden. De har haft tydligt fokus på patientnytta.

Hemsjukvårdspersonal, som exempelvis distriktssköterskor, sjuksköterskor, skötare inom psykiatrin, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, är i fortsättningen anställda av kommunen eller av kommunens utförare, istället för av landstinget.

– Många av landstingets medarbetare som har arbetat med hemsjukvård fortsätter med det, fast nu på uppdrag av kommunen, säger Camilla Salomonsson.

Landstinget kommer även efter övergången att ansvara för alla läkarinsatser i hemsjukvården. Landstinget ansvarar också för specialiserad hemsjukvård, inklusive specialiserad rehabilitering, samt för vissa specialistfunktioner som logoped och dietist.

Fakta om hemsjukvårdsreformen

I januari 2013 enades de politiska ledningarna i länets kommuner och i landstinget om att överföra huvudansvaret för hemsjukvården till kommunerna från och med den 20 januari 2014. Syftet är att den som får hälso- och sjukvård i hemmet ska få en mer sammanhållen vård och omsorg. Med allt samlat i en och samma organisation får den personal som ger vård och omsorg i hemmet en bättre helhetsbild av patientens behov, vilket bland annat ger bättre förutsättningar för att tidigt identifiera behov och ge förebyggande insatser.

Med anledning av hemsjukvårdsreformen genomförs en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna. Det innebär att 25 öre av landstingsskatten överförs till kommunal skatt.

Läs gärna mer på www.lio.se/hemsjukvard  

För information om hemsjukvården i  kommunerna:

Boxholms kommun:              Ulla Larsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

                                                Tel 0142-895 59, 070-208 97 64

Finspångs kommun:             Maud Petersson, Enhetschef

                                                Tel 070-530 10 77

Kinda kommun:                    Maria Stenmark, Områdeschef för hemsjukvården

                                                Tel 0494-191 51, 070-569 46 61

Linköpings kommun:           Camilla Scharff, Affärsområdeschef

                                                Tel 013-26 26 46

Mjölby kommun:                  Hans Carlsson, Enhetschef hälso- och sjukvård

                                                Tel 0142-858 91, hans.carlsson@mjolby.se

Motala kommun:                   Bo Lundén, Verksamhetschef hemsjukvård

                                                Tel 0141-22 59 32

Norrköpings kommun:         Anita Ottosson, Projektledare för hemsjukvården

                                                Tel 011-15 22 28

Söderköpings kommun:       Malin Kreutz, Sektorchef hälso- och sjukvården

                                                Tel 0121-18 377

Vadstena kommun:               Maria Svensson, Projektledare för hemsjukvården

                                                Tel 0143-152 93, maria.svensson@vadstena.se

Valdemarsviks kommun:     Kerstin Borg, Chef för hälso- och sjukvård

                                                 Tel 070-611 91 41,
                                               kerstin.borg@valdemarsvik.se.

Ydre kommun:                      Ulrica Collin, Enhetschef hemsjukvården/MAS

                                                Tel 0381-66 11 39, 0702-78 45 39

Åtvidabergs kommun:          Linda Ljungqvist, Chef för vård- och

                                                omsorgsförvaltningen/socialchef

                                                Tel 0120-83 201, 072-539 57 71

Ödeshögs kommun:              Ywonne Holm, Vård- och omsorgschef

                                                Tel 0144-352 26, 073-512 63 46

För information om hemsjukvårdsreformen:

Åke Wännman, ordförande i den strategiska ledningsgruppen för Östergötlands kommuner och landsting, tel 0141-22 50 55.

Camilla Salomonsson, projektledare för hemsjukvårdsreformen, tel 013-26 27 14, camilla.salomonsson@ostsam.se

Senaste publiceringsdatum: 2014-01-28

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen