Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inbjudan till upphandling av lokalvård

Ydre kommun inbjuder till upphandling av lokalvård med preliminär start 2015-01-01.

ENTREPRENADEN
Upphandligen avser städtjänster inom Ydre kommun. Objekten har en städyta om ca 12 800 kvm. Preliminär start är den 1 januari 2015. Upphandlingen är indelad i fem uphandlingsområden:

Ydreskolan + Österbymo förskola
Kommunhuset
Solängens servicehus
Hestraskolan
Ydrebostäder AB

Avtal kommer att tecknas med en eller flera entreprenör/-er. Separata avtal tecknas per upphandlingsområde.

UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Upphandlingen genomförs som öppet förfarande eligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Upphandlingsformen medger inte förhandling varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt förfrågningsunderlaget följs och att samtliga efterfrågade uppgifter lämnas i anbudet.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Förfrågningsunderlag tillhandahålls via http://www.opic.com/notice.asp?req=dintpbck

Senaste publiceringsdatum: 2014-06-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen