Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inbjudan till anbudsgivning för byggnation av ny förskola i Österbymo

ENTREPRENAD


 
Ydre kommun inbjuder till anbudsgivning avseende förskola i Österbymo.
Beskrivning: Nybyggnad av förskola om fyra avdelningar samt storkök. Objektet innefattar också två stycken kallförråd och en miljöstation.
Total byggnadsyta är ca 1100 kvadratmeter.
 
Entreprenadform: Generalentreprenad (samordnad) d.v.s. delad entreprenad som efter upphandling kommer att överföras till generalentreprenad med byggnadsentreprenören som generalentreprenör.
Entreprenader i förfrågningsstadiet:
1) Byggnadsentreprenad inkluderande markarbeten och målningsarbeten
2) Rörentreprenad
3) Luftbehandlingsentreprenad
4) Elentreprenad inkl. tele
5) Storköksentreprenad
6) Entreprenad varukyla  

Förfarande: Förenklad upphandling. Förfrågningsunderlag kan rekvireras från: Ydre Kommun Torget 6, 570 60 ÖSTERBYMO Tel: 0381-66 12 01, E-post: tekniska.kontoret@ydre.se

Sista anbudsdag: 2011-01-17

Övrig information: Förfrågningsunderlaget levereras på CD-skiva i PDF-format samt 1 omgång papperskopior under vecka 48. Efterbeställning av papperskopior kan beställas från kopieringscentral. Avlämnas ej relevant anbud debiteras 5000 kronor för anbudsunderlaget.

 

Senaste publiceringsdatum: 2011-01-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen