Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Idrottshallarna öppnar för verksamhet

Välkomna med bokningar!

Ydre kommuns idrottshallar öppnar nu för verksamhet för idrottsföreningar

Följande begränsningar gäller för fritids- och kulturverksamhet

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Det finns ett antal åtgärder som verksamheter inom fritids- och kulturverksamhet behöver genomföra för att säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19.

Åtgärder för alla gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar,
nöjes-, djur- och temaparker, stadigvarande tivolinöjen och liknande anläggningar

 • Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Det finns inget krav på att beräkna maxantal besökare för en specifik lokal baserat på lokalens storlek, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet besökare och hitta system för att följa upp det.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärder för gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar

 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Det vilar ett stort ansvar på kommunens idrottsföreningar att följa de allmänna råden och de rekommendationer som finns. Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen och komma tillbaka till den idrottsvardag som vi alla saknar!

Tänk på att:

 • stanna hemma om du är sjuk
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • hålla avstånd till andra, gärna 2 meter
 • inte dela utrustning med andra
 • träna utomhus om det är möjligt
 • byta om och duscha hemma

För mer information

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/tillsyn-utifran-covid-19-lagen/begransningar-for-fritids--och-kulturverksamhet.html

Välkomna med era bokningar!

Kontaktperson bokningar
Peter Gustavsson, administratör
peter.gustavsson@ydre.se
0381-66 12 15

Kontaktperson övriga frågor
Urban Jansson, fastighetsingenjör
urban.jansson@ydre.se
072-219 53 44

Tekniska kontoret

Senaste publiceringsdatum: 2021-09-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen