Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håll dig uppdaterad om coronaviruset och covid-19

Hemleverans av livsmedel förlängs till och med 15 februari 2021


Ydre kommun följer utvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt vid eventuell smittspridning i Ydre

Ydre kommun bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.

Gemensamma budskap 2020-10-30

 • Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt på kort tid i Östergötland. Nu behöver vi åter igen dra i nödbromsen för att bryta den negativa trenden. Vi agerar i förebyggande syfte för att vi inte ska stå inför en liknande situation som i våras.
 • Om alla ställer upp och följer de skärpta råden har vi möjlighet att vända utvecklingen och tillsammans minska trycket på sjukvården och påverkan på vårt samhälle.
 • Det är tufft, jobbigt och tråkigt att begränsa sin vardag. Men det är en förutsättning om vi ska vända utvecklingen – alla måste hjälpas åt och ta sitt ansvar.
 • Vi behöver tänka till i varje situation, att hålla avstånd och följa de skärpta råden. Kan jag vänta med det där inköpet eller att gå på den där festen eller middagen med vänner? Svaret är förmodligen ja.
 • Alla kan inte jobba på distans eller avstå från att åka kollektivt. Men vi som har en möjlighet att göra det behöver använda vårt omdöme och följa de skärpta råden.

Lättade rekommendationer för äldre

Personer över 70 år och riskgrupper kommer från och med nu att omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället. Regeringen uppmanar alla att följa de allmänna råden för att skydda de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.
Läs mer på krisinformation.se


Hemleverans av livsmedel - förlängs till och med 2021-02-15

Dagligvarubutikerna i Asby, Rydsnäs och Österbymo anordnar hemleverans av livsmedel till invånare och fritidsboende i Ydre. Detta är ett sätt att minska risken för smittspridning i vår bygd och gäller nu fram till 2021-02-15.

Beställning och mer information om leverans och betalning med mera får du genom kontakt med butikerna via telefon eller e-post.


Gemensamma budskap inför hösten 2020

 • Under sommaren har läget blivit något mer stabilt i Östergötland, men det är fortfarande viktigt att vi hjälps åt för att smittspridningen inte ska ta fart igen.
 • Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du bara har milda symtom.
 • Tvätta händerna ofta. Hosta och nys i armvecket.
 • Fortsätt skydda äldre och andra i riskgrupper.
  • Det finns risk för trängsel i kollektivtrafiken i samband med höstens skolstart.
 • Ta gärna cykeln eller promenera till jobbet eller skolan om du har möjlighet.
 • Tillsammans kan vi bidra till att minska trängseln för dem som måste resa kollektivt.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt fortsätter att arbeta hemifrån under hösten. Det är ovisst hur pandemin kommer utvecklas, men vi kan påverka utvecklingen genom att undvika kollektivtrafiken och minimera antalet fysiska kontakter.
 • Tack för att du orkar hålla i, visar omtanke och undviker att smitta andra.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer - påtalas vid varje pressträff

- Res ansvarsfullt. Undvik resor med färdmedel där det inte går att boka plats, till exempel, spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.
- Undvik platser med mycket folk och trängsel.
- Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.
- För personer med riskgrupper – extra viktigt att följa råden.
- Stanna hemma om du är sjuk.
- Håll avstånd och ha god handhygien.

Tillsammans bromsar vi smittan - påtalas av MSB

-Stanna hemma om du är sjuk även om du känner dig lite sjuk.
-70 år eller äldre - undvik nära kontakter.
! Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
! Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
! Avstå sociala sammanhang med större antal deltagare

Knyt inga nya kontakter. Umgås med färre nya personer för att minska antal kontaktytor.

Lyssna gärna på Folkhälsomyndighetens presskonferenser varje tisdag och torsdag kl. 14:00.

Tack för att du är en del av lösningen!

Reseavrådan

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som senast förlängdes den 15 maj 2020, beslutar UD följande:

 1. Från och med den 30 juni 2020 är följande länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien.
 2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien gäller avrådan från icke nödvändiga resor alltjämt till och med den 15 juli 2020.
 3. För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.
 4. För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande.

Läs mer om UD:s reseinformation på regeringens webbplats

Nya allmänna råd inför sommarens resor

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin.

 • Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor.
 • I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.
 • Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.
 • Liksom tidigare betonar de allmänna råden vikten av att hålla avstånd och att hålla en god handhygien. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resande

Folkhälsomyndigheten häver den avrådan från icke nödvändiga resor som gällt under covid-19-epidemin, från den 13 juni 2020. Det innebär att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir än viktigare, och att andra insatser också krävs för att hålla smittspridning nere.
Läs mer information från Folkhälsomyndigheten

Gymnasieskolorna kan öppna till höstterminen

Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni.
Läs mer information från Ydre kommunFolkhälsomyndigheten

Hemleverans av livsmedel - förlängs till och med 2020-11-15

Dagligvarubutikerna i Asby, Rydsnäs och Österbymo anordnar hemleverans av livsmedel till invånare och fritidsboende i Ydre. Detta är ett sätt att minska risken för smittspridning i vår bygd och gäller nu fram till 2020-11-15.

Beställning och mer information om leverans och betalning med mera får du genom kontakt med butikerna via telefon eller e-post.

Gemensamma budskap

Uppmaning från Folkhälsomyndigheten:

Alla ska fortsätta att följa rekommendationerna. Viktigt med uthållighet!

 • Alla, unga som gamla, förväntas följa myndigheternas rekommendationer och visa omtanke om varandra. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid symtom. Besök inte äldre släktingar och vänner som är över 70 år. Ring istället ett extra samtal till dina nära och kära.
 • Håll ett omtänksamt avstånd och undvik trängsel både inne och ute.
 • Tänk på att samma begränsningar för allmänna sammankomster gäller även under kommande högtider. Det är viktigt att vi fortsätter att undvika onödiga resor, större tillställningar och trängsel på uteserveringar.
 • När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst. Situationen i Östergötland är fortsatt allvarlig med hög belastning inom vård och omsorg. Vi behöver fortsätta att hjälpas åt med att bromsa smittspridningen, men glöm inte att göra saker som får dig att må bra i vardagen.
 • Passa på att vara ute. En promenad eller annan fysisk aktivitet är bra för hälsan.
 • Det går också bra att fortsätta med idrotts-och träningsaktiviteter, men följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tänk på att det kan vara torrt i skog och mark om du ska grilla.
 • Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer.

Information riktad till barn och unga

Folkhälsomyndigheten har skapat en hemsida riktad till barn som bland annat innehåller FAQ:
Länk till information till barn och unga

Telefonlinje om Covid-19 på olika språk

Region Östergötland öppnar telefonlinjer dit man kan ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset covid-19 på arabiska, somaliska, dari och tigrinska.
Kontaktuppgifter 1177 Vårdguiden Region Östergötland

Hit kan du vända dig om du är orolig

Coronaviruset och nyhetsrapporteringen om sjuka och döda påverkar oss på många sätt. Det är helt naturligt att känna oro och rädsla. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående.
Kontaktuppgifter Pdf, 216.9 kB.

Coronasmittan - Vad gör vi i Ydre?

Information till allmänheten - Svenska Pdf, 181 kB.
Information till allmänheten - Arabiska Pdf, 66.8 kB.
Information till allmänheten - Somaliska Pdf, 56.5 kB.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.
Mer information

Omställnining av verksamhet inom förskola och fritidshem i Ydre

Med anledning av konsekvenserna av coronaviruset har vi beslutat att tillfälligt göra en omställning som innebär att vi flyttar verksamheten för Asby förskola och Asby fritidshem till Hestra och Österbymo från och med
den 6 april./Skolledningen

Besöksförbud på Solängen

Från och med måndag den 23 mars är det besöksförbud på Solängen. Skälet är:

 • Att Regionens enhet för smittskydd rekommenderar alla äldreboenden i Östergötland att införa besöksförbud, undantag för dem som är i livets slutskede.
 • Att vi måste sträva efter att minimera smittspridning.
 • Att vi själva måste hålla oss smittfria så långt vi kan så vi inte riskerar att få en allt för hög sjukfrånvaro som drabbar våra äldre och även vår egen personal i form av allt för hög arbetsbelastning.

Information om stöd till dig inom näringslivet

ESBR (East Sweden Business Region) har satt ihop en webbsida med viktig information till företagen, med anledning av virusproblematiken vi upplever nu ESBR (East Sweden Business Region) har satt ihop en webbsida med viktig information till företagen, med anledning av virusproblematiken vi upplever nu.
East Sweden
verksamt.se
Svenskt näringsliv
Tillväxtverket

Nya regler för restauranger , barer och cafeér

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Dessutom uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet under vistelse i fjäll- och glesbygdsområden, där risken för överbelastning av hälso- och sjukvården behöver minskas.
Information från Folkhälsomyndigheten

Undvik sociala kontakter om du har symtom eller är över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
 • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om de är friska

Myndigheter: Så kan vi tillsammans bromsa smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Om Covid-19 skulle konstateras inom kommunens verksamheter

Av respekt för enskilda individers integritet och patientsekretess har vi beslutat att vi inte kommer att lämna ut några uppgifter om våra medarbetares hälsotillstånd eller de personer vi vårdar. Därmed kommer vi inte att meddela om vi eventuellt får medarbetare eller brukare inom vård och omsorg som konstateras smittad av Covid-19.
Vi arbetar redan nära tillsammans med Region Östergötland för att förhindra smittspridning i möjligaste mån. Vårt arbete utgår ifrån de rutiner och rekommendationer som finns för att minska smittspridningen och våra medarbetare följer de direktiv som Smittskydd och läkare rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning. Vi arbetar förvaltningsövergripande för att hantera bemanning inom våra samhällsviktiga verksamheter. Vi har därmed en beredskap för att sätta in extrapersonal vid behov där det behövs..
Kommunledningsgruppen Ydre kommun

Kontakta alltid 1177 Vårdguiden

Du som har varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont bör inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du kontakta Vårdguiden via telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

113 13 svarar på frågor

Om du har frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är öppen dygnet runt. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Myndigheters information om coronaviruset och Covid-19

På krisinformation.se kan du läsa de ansvariga myndigheternas information om covid-19
Information om coronaviruset på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande symtom och hur viruset smittar
Information från Folkhälsomyndigheten

Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa om viruset och vad du ska göra om du upplever symptom
Information från 1177 Vårdguiden

Hos Region Östergötland kan du läsa om regionens beredskap för covid-19
Information från region Östergötland

Information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket gällande förskola och skola
Information från Folkhälsomyndigheten
Information från Skolverket

Information om handhygien från Folkhälsomyndigheteten /Information in other languages
Praktiska råd för god handhygien

information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta/Information in other languages
Folkhälsomyndigheten har publicerat information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta
Information från Folkhälsomyndigheten
Information på 1177 Vårdguiden
Information på Krisinformarion.se


Ta hand om dig i influensatider

Vad kan du göra för att hålla dig frisk? Här kommer några enkla men viktiga råd.

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 

Ydre kommun - Kommunledningsförvaltningen

Senaste publiceringsdatum: 2020-11-10

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen