Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flyktingkrisen i Europa påverkar även oss i Ydre kommun

Framförallt genom att fler ensamkommande barn och ungdomar kommer hit

Migrationsverkets huvuduppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas. Antalet asylsökande ligger på historiskt höga nivåer och därför behövs nya boenden med kort varsel. Migrationsverket måste både öppna fler boenden och flytta in asylsökande snabbare än vanligt.

Migrationsverket hinner inte alltid informera

Behovet av platser är emellanåt så stort att verket inte hinner informera allmänheten innan de asylsökande flyttar in. Migrationsverket hoppas på din förståelse för detta.

Flera aktörer hjälper asylsökande

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till på både nationell, regional och kommunal nivå. Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.

Staten, genom Migrationsverket, ersätter kommunerna, landstingen och regionerna för skol- respektive sjukvårdskostnader.

Ensamkommande barn

Cirka en tredjedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet medan Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.

http://www.migrationsverket.se/ kan du läsa mer om hur många personer som sökt asyl, hur asylprocessen går till och få svar på vanliga frågor.

https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2015/myndigheternas-samarbete-kring-flyktingsituationen/det-har-gor-myndigheterna

Om ansvaret för de s.k. ”transitflyktingarna”:

https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2015/myndigheternas-samarbete-kring-flyktingsituationen/om-transitflyktingar

Aktörsgemensam databas med frågor och svar:

https://www.krisinformation.se/faqer/flyktingsituationen


Senaste publiceringsdatum: 2015-10-08

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen