Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fågelinfluensa

Skyddsnivå 2 och 3

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar.Jordbruksverket övervakar läget bland vilda och tama djur samt att djurhållare arbetar förebyggande minskar risken för att fågelinfluensa ska drabba tama fjäderfän.

Skyddsnivå 2 och 3

I Sverige gä'ller nu skyddsnivå i hela i landet, forutom i drabbade områden i Skåne och Kalmar län där skyddnivå 3 gäller.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Förtydligande om vad som gäller för hobbyfåglar

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

För ett få veta mer kan du gå in på jordbruksverkets hemsida eller följa denna länk: https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa.4.4eea2b6311f3b931ba4800054.html


Senaste publiceringsdatum: 2021-02-18

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen