Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enighet om hemsjukvården

Ännu ett viktigt steg har tagits i arbetet med att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Den 11 januari enades de högsta politiska ledningarna i alla länets kommuner och i landstinget om principerna för reformen.

Från och med januari 2014 kommer kommunerna att ta över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Det står klart efter att landstinget och kommunerna nu kommit överens om de sista frågorna kring ansvarsfördelning och skatteväxling. För patienter och brukare innebär reformen en hemsjukvård med bättre helhetssyn och kontinuitet i framtiden.

– Invånarna efterfrågar ofta bättre samordning mellan exempelvis kommunal hemtjänst och landstingets hemsjukvård, säger Linnéa Darell, ordförande för Omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Det får vi med den här reformen. Och det finns en god beredskap eftersom kommunerna redan idag har sjukvårdsansvar, bland annat i särskilda boenden för äldre.I Östergötland får både landstinget och många kommuner högt betyg för god sjukvård och omsorg. I Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser är Landstinget i Östergötland bäst i landet på medicinsk kvalitet och östgötska kommuner ligger bland de bättre i landet när det gäller nöjda brukare.– Vi har en bra hemsjukvård redan i dag och nu kommer den att bli ännu bättre, säger Marie Morell, landstingsstyrelsens ordförande och sammankallande i förhandlingsgruppen med politiker som nu kommit fram till en uppgörelse. Den här reformen skapar större möjligheter att förbättra och utveckla hemsjukvården.– I kommunerna har vi en gemensam ambition med landstinget att det här ska leda till något ännu bättre än i dag, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala och vice sammankallande för förhandlingsgruppen. För patienterna blir den stora vinsten att de behöver ha kontakt med färre personer. Och vissa saker, som exempelvis rehabilitering, tror jag att vi kan bli bättre på.I praktiken innebär hemsjukvårdsreformen att kommunerna tar över ansvaret för all sjukvård som sker i hemmet. Den avancerade hemsjukvården, med till exempel LAH (lasarettsansluten hemsjukvård), blir kvar i landstingets regi. De patienter som kan ta sig till vårdcentralen får sin vård av landstinget. I överenskommelsen mellan landstinget och kommunerna ingår också en uppgörelse om ett gemensamt utvecklingsarbete i framtiden.– För att vi ska kunna möta framtiden och göra hemsjukvården ännu bättre är det gemensamma utvecklingsarbetet vi har kommit överens om oerhört viktigt, säger Camilla Egberth.Uppgörelsen innebär att det sker en skatteväxling med 25 öre per intjänad 100-lapp, vilket på årsbasis motsvarar totalt cirka 240 miljoner kronor som växlas över från landstingsskatten till kommunalskatten. Även mellan kommunerna kommer en viss omfördelning av skattemedel att ske under en övergångsperiod. Omkring 220 tjänster förs över från landstinget till kommunerna. Det handlar i första hand om distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor och skötare som idag arbetar mycket med hemsjukvård.Nästa steg är nu att förslaget ska ut till alla kommuners fullmäktigeförsamlingar, och även till landstingsfullmäktige, för beslut innan reformen kan träda i kraft.

För fördjupad information se www.slako.se

Senaste publiceringsdatum: 2013-01-14

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen